logo
Analysis

Dow Jones (CME) có thể tăng lên 40200.00 - 40315.00

BY Trading Central

|March 28, 2024

(M4) trong ngày: mức hỗ trợ trong ngày xung quanh 39965,00.

 (M4) trong ngày: mức hỗ trợ trong ngày xung quanh 39965,00.

Điểm đảo chiều (mức vô hiệu)

39965,00

Khuyến nghị

MUA ở trên mức tỷ giá 39965,00 với mục tiêu mở rộng lên 40200,00 & 40315,00.

Chiến lược thay thế

Nếu xuống dưới 39965,00 có thể giảm tới 39860,00 & 39780,00.

Tư vấn kĩ thuật

Điểm kháng cự tiếp theo là 40200,00 và sau là 40315,00.

40400,00

40315,00

40200,00

40128,00

39965,00

39860,00

39780,00

Số lượng dấu sao thể hiện sức mạnh của các mức hỗ trợ và kháng cự.

© 2024 Trading Central. Bảo lưu mọi bản quyền. Thông tin có ở đây: (1) là thông tin độc quyền của Trading Central và/hoặc các nhà cung cấp nội dung liên quan; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không phải là lời khuyên hoặc khuyến cáo của TIO Markets Ltd, Trading Central hoặc các nhà cung cấp nội dung liên quan về hoạt động đầu tư vào các công cụ tài chính. TIO Markets Ltd cũng như Trading Central và các nhà cung cấp nội dung liên quan sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu quả trước đây không đảm bảo cho kết quả sau này.

Giá cả, dữ liệu biểu đồ lịch sử và dữ liệu cơ bản của công ty được cung cấp bởi Morningstar Research Inc.

Technical Event® là nhãn hiệu đã đăng ký của Trading Central.

Các sản phẩm và dịch vụ của Trading Central được bảo vệ theo Bằng sáng chế Hoa Kỳ số: 6,801,201; 7,469,226; 7,469,238; 7,835,966; 7,853,506 và các bằng sáng chế nước ngoài tương ứng.


image-8c62214c8e5bec6ef8697de32b3ff7c208099266-900x900-jpg
Trading Central
24/7 Live Chat

Trade responsibly: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing all your invested capital due to leverage.