logo
Analysis

EUR/GBP prawdopodobieństwo spadku do poziomu 0.8407 – 0.8450

BY Trading Central

|April 16, 2024

Krótkoterminowe: spadki będą dominować tak długo, jak 0,8597 jest oporem

 krótkoterminowe: spadki będą dominować tak długo, jak 0,8597 jest oporem

0,8597 jest naszym punktem zwrotu.

Nasza rekomendacja

Spadki będą dominować tak długo, jak 0,8597 jest oporem

Scenariusz altrenatywny

Przełamanie dolnego poziomu wsparcia 0,8597, będzie wymagać 0,8669 i 0,8711.

Komentarz

Współczynnik RSI (siły względnej) jest poniżej 50.Wskaźnik MACD (konwergencji i dywergencji średnich kroczących) jest poniżej jego linii sygnałowej i jest ujemny. Ponadto, aktualna cena jest poniżej jej średnich kroczących 20 i 50 (odpowiednio na poziomie 0,8600 & 0,8600)

Wsparcia i opory

0,8711 **

0,8669 *

0,8597 **

0,8569

0,8538 Ostatni

0,8450

0,8407 **

0,8364 *

0,8322 **

Liczba gwiazdek określa siłę wsparcia i poziomy oporu.

© 2024 Trading Central. Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsze informacje: (1) stanowią informacje zastrzeżone należące do Trading Central i/lub jej dostawców treści; (2) nie mogą być kopiowane ani rozpowszechniane; (3) nie ma gwarancji, że są dokładne, kompletne czy też aktualne; ani (4) nie stanowią porady ani rekomendacji udzielanej przez TIO Markets Ltd, Trading Central lub jej dostawców treści w zakresie inwestycji w instrumenty finansowe. Ani TIO Markets Ltd, ani Trading Central czy też jej dostawcy treści nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe w wyniku wykorzystania niniejszych informacji. Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych.

Informacje dotyczące wyceny, dane wykresów historycznych oraz podstawowe dane spółek są przekazywane przez Morningstar Research Inc.

Technical Event® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Trading Central.

Produkty i usługi firmy Trading Central są chronione patentami amerykańskimi o numerach 6801201, 7469226, 7469238, 7835966 i 7853506; oraz odpowiednimi patentami zagranicznymi.


Join us on social media

image-8c62214c8e5bec6ef8697de32b3ff7c208099266-900x900-jpg
Trading Central
24/7 Live Chat

Trade responsibly: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing all your invested capital due to leverage.