logo
Analysis

EUR/USD อาจขึ้นถึง 1.1015 - 1.1150

BY Trading Central

|January 31, 2024

ระยะสั้น: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น

 ระยะสั้น: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น

จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็น)

1.0720

จุดที่ต้องการ

สถานะซื้อbuyกว่า 1.0720 เป้าหมายต่อไปที่ 1.1015 และ 1.1150

ทางเลือกการลงทุน

ต่ำกว่า 1.0720 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.0630 และ 1.0515 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค

RSI ไม่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาลง

แนวรับและแนวต้าน

1.1270

1.1150

1.1015

1.0820 สุดท้าย

1.0720

1.0630

1.0515

จำนวนเครื่องหมายดอกจันแสดงถึงความแข็งแกร่งของระดับแนวรับและระดับแนวต้าน

© 2024 Trading Central. สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่อยู่ในนี้: (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของ Trading Central และ/หรือผู้ผลิตเนื้อหาของบริษัท (2) ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำซ้ำหรือแจกจ่าย (3) ไม่ได้รับการรับรองว่ามีความถูกต้อง สมบูรณ์ หรือทันต่อเวลา และ (4) ไม่ถือเป็นคำปรึกษาหรือคำแนะนำจาก TIO Markets Ltd, Trading Central หรือผู้ผลิตเนื้อหาของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารทางการเงิน ทั้ง TIO Markets Ltd, Trading Central และผู้ผลิตเนื้อหาของบริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลนี้ไปในทางใดก็ตาม ผลการลงทุนในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันผลลัพธ์ในอนาคต

การกำหนดราคา ข้อมูลกราฟเดิมและข้อมูลพื้นฐานของบริษัทจัดเตรียมโดย Morningstar Research Inc.

Technical Event® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Trading Central

ผลิตภัณฑ์และบริการของ Trading Central ได้รับความคุ้มครองภายใต้สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาเลขที่: 6,801,201; 7,469,226; 7,469,238; 7,835,966; และ 7,853,506 และสิทธิบัตรต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง


Join us on social media

image-8c62214c8e5bec6ef8697de32b3ff7c208099266-900x900-jpg
Trading Central
24/7 Live Chat

undefined