logo
Analysis

GBP/JPY có thể tăng 57 - 83 pip

BY Trading Central

|March 12, 2024

Trong ngày : xu hướng tăng lấn át khi 188,63 hỗ trợ.

 trong ngày : xu hướng tăng lấn át khi 188,63 hỗ trợ.

Điểm đảo chiều

Được dự đoán tại 188,63.

Khuyến nghị

Xu hướng tăng lấn át khi 188,63 hỗ trợ.

Kịch bản thay thế

Giảm phá vỡ mức 188,63, sẽ kỳ vọng 188,18 và 187,91.

Bình luận

Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) đang mua quá nhiều (>70). Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu và dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở trên mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 188,51 và 188,44)

Ngưỡng hỗ trợ và Kháng cự

190,40 **

190,13 *

189,86 **

189,60

189,03 Gần nhất

188,80

188,63 **

188,18 *

187,91 **

Số lượng dấu sao thể hiện sức mạnh của các mức hỗ trợ và kháng cự.

© 2024 Trading Central. Bảo lưu mọi bản quyền. Thông tin có ở đây: (1) là thông tin độc quyền của Trading Central và/hoặc các nhà cung cấp nội dung liên quan; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không phải là lời khuyên hoặc khuyến cáo của TIO Markets Ltd, Trading Central hoặc các nhà cung cấp nội dung liên quan về hoạt động đầu tư vào các công cụ tài chính. TIO Markets Ltd cũng như Trading Central và các nhà cung cấp nội dung liên quan sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu quả trước đây không đảm bảo cho kết quả sau này.

Giá cả, dữ liệu biểu đồ lịch sử và dữ liệu cơ bản của công ty được cung cấp bởi Morningstar Research Inc.

Technical Event® là nhãn hiệu đã đăng ký của Trading Central.

Các sản phẩm và dịch vụ của Trading Central được bảo vệ theo Bằng sáng chế Hoa Kỳ số: 6,801,201; 7,469,226; 7,469,238; 7,835,966; 7,853,506 và các bằng sáng chế nước ngoài tương ứng.


image-8c62214c8e5bec6ef8697de32b3ff7c208099266-900x900-jpg
Trading Central
24/7 Live Chat

Trade responsibly: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing all your invested capital due to leverage.