logo
Analysis

GBP/JPY prawdopodobieństwo wzrostu 57 – 83 pipsów

BY Trading Central

|March 12, 2024

Dzienny: bedą dominować wzrosty, dopóki 188,63 jest wsparciem.

 dzienny: bedą dominować wzrosty, dopóki 188,63 jest wsparciem.

Nasz punkt zwrotny jest na poziomie 188,63.

Nasza rekomendacja

Bedą dominować wzrosty, dopóki 188,63 jest wsparciem.

Scenariusz alternatywny

Poniżej188,63, oczekuj 188,18 i 187,91.

Komentarz

Współczynnik RSI (siły względnej) jest wykupiony (>70).Wskaźnik MACD (konwergencji i dywergencji średnich kroczących) jest powyżej jego linii sygnałowej i jest dodatni. Ponadto, aktualna cena jest powyżej jej średnich kroczących 20 i 50 (odpowiednio na poziomie 188,51 & 188,44)

Wsparcia i opory

190,40 **

190,13 *

189,86 **

189,60

189,03 Ostatni

188,80

188,63 **

188,18 *

187,91 **

Liczba gwiazdek określa siłę wsparcia i poziomy oporu.

© 2024 Trading Central. Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsze informacje: (1) stanowią informacje zastrzeżone należące do Trading Central i/lub jej dostawców treści; (2) nie mogą być kopiowane ani rozpowszechniane; (3) nie ma gwarancji, że są dokładne, kompletne czy też aktualne; ani (4) nie stanowią porady ani rekomendacji udzielanej przez TIO Markets Ltd, Trading Central lub jej dostawców treści w zakresie inwestycji w instrumenty finansowe. Ani TIO Markets Ltd, ani Trading Central czy też jej dostawcy treści nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe w wyniku wykorzystania niniejszych informacji. Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych.

Informacje dotyczące wyceny, dane wykresów historycznych oraz podstawowe dane spółek są przekazywane przez Morningstar Research Inc.

Technical Event® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Trading Central.

Produkty i usługi firmy Trading Central są chronione patentami amerykańskimi o numerach 6801201, 7469226, 7469238, 7835966 i 7853506; oraz odpowiednimi patentami zagranicznymi.


image-8c62214c8e5bec6ef8697de32b3ff7c208099266-900x900-jpg
Trading Central
24/7 Live Chat

Trade responsibly: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing all your invested capital due to leverage.