logo
Analysis

Gold prawdopodobieństwo wzrostu do poziomu 2250.00 – 2300.00

BY Trading Central

|March 11, 2024

Krótkoterminowe: wzrost utrzymuje się.

 Krótkoterminowe: wzrost utrzymuje się.

Pivot point (Punkt zwrotny)

2085,00

Preferujemy

Pozycje długie powyżej 2085,00 z docelowymi poziomami 2250,00 i 2300,00.

Scenariusz alternatywny

Poniżej 2085,00 oczekuj dalszego spadku z docelowymi poziomami 2040,00 i 1990,00.

Komentarz techniczny

RSI jest niekorzystnie ukierunkowany.

Wsparcia i opory

2380,00 **

2300,00 ***

2250,00 ***

2183,00 Ostatni

2085,00 ***

2040,00 ***

1990,00 ***

Liczba gwiazdek określa siłę wsparcia i poziomy oporu.

© 2024 Trading Central. Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsze informacje: (1) stanowią informacje zastrzeżone należące do Trading Central i/lub jej dostawców treści; (2) nie mogą być kopiowane ani rozpowszechniane; (3) nie ma gwarancji, że są dokładne, kompletne czy też aktualne; ani (4) nie stanowią porady ani rekomendacji udzielanej przez TIO Markets Ltd, Trading Central lub jej dostawców treści w zakresie inwestycji w instrumenty finansowe. Ani TIO Markets Ltd, ani Trading Central czy też jej dostawcy treści nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe w wyniku wykorzystania niniejszych informacji. Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych.

Informacje dotyczące wyceny, dane wykresów historycznych oraz podstawowe dane spółek są przekazywane przez Morningstar Research Inc.

Technical Event® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Trading Central.

Produkty i usługi firmy Trading Central są chronione patentami amerykańskimi o numerach 6801201, 7469226, 7469238, 7835966 i 7853506; oraz odpowiednimi patentami zagranicznymi.


image-8c62214c8e5bec6ef8697de32b3ff7c208099266-900x900-jpg
Trading Central
24/7 Live Chat

Trade responsibly: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing all your invested capital due to leverage.