logo
Analysis

Natural Gas (NYMEX) prawdopodobieństwo wzrostu do poziomu 2.1880 – 2.2980

BY Trading Central

|April 3, 2024

(MAY4) krótkoterminowe: krótkoterminowe odbicie w kierunku 2,1880.

 (MAY4) krótkoterminowe: krótkoterminowe odbicie w kierunku 2,1880.

Nasz punkt zwrotny wynosi 1,6990.

Nasza rekomendacja

Krótkoterminowe odbicie w kierunku 2,1880.

Scenariusz alternatywny

Przełamanie dolnego poziomu wsparcia 1,6990, będzie wymagać 1,5150 i 1,4060.

Komentarz

Współczynnik RSI (siły względnej) jest poniżej 50.Wskaźnik MACD (konwergencji i dywergencji średnich kroczących) jest powyżej jego linii sygnałowej, ale jest ujemny. Ponadto, aktualna cena jest pomiędzy średnimi kroczących 20 i 50 (odpowiednio na poziomie 1,8430 & 1,9630)

Wsparcia i opory

2,4080 **

2,2980 *

2,1880 **

2,0770

1,8470 Ostatni

1,7710

1,6990 **

1,5150 *

1,4060 **

Liczba gwiazdek określa siłę wsparcia i poziomy oporu.

© 2024 Trading Central. Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsze informacje: (1) stanowią informacje zastrzeżone należące do Trading Central i/lub jej dostawców treści; (2) nie mogą być kopiowane ani rozpowszechniane; (3) nie ma gwarancji, że są dokładne, kompletne czy też aktualne; ani (4) nie stanowią porady ani rekomendacji udzielanej przez TIO Markets Ltd, Trading Central lub jej dostawców treści w zakresie inwestycji w instrumenty finansowe. Ani TIO Markets Ltd, ani Trading Central czy też jej dostawcy treści nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe w wyniku wykorzystania niniejszych informacji. Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych.

Informacje dotyczące wyceny, dane wykresów historycznych oraz podstawowe dane spółek są przekazywane przez Morningstar Research Inc.

Technical Event® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Trading Central.

Produkty i usługi firmy Trading Central są chronione patentami amerykańskimi o numerach 6801201, 7469226, 7469238, 7835966 i 7853506; oraz odpowiednimi patentami zagranicznymi.


Join us on social media

image-8c62214c8e5bec6ef8697de32b3ff7c208099266-900x900-jpg
Trading Central
24/7 Live Chat

Trade responsibly: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing all your invested capital due to leverage.