logo
Analysis

Silver prawdopodobieństwo spadku do poziomu 24.60 – 24.72

BY Trading Central

|March 19, 2024

Dzienny: w kierunku 24,60.

 dzienny: w kierunku 24,60.

Pivot point (Punkt zwrotny)

25,15

Preferujemy

Pozycje krótkie poniżej 25,15 z docelowymi poziomami 24,72 i 24,60.

Scenariusz alternatywny

Powyżej 25,15 oczekuj dalszego wzrostu z docelowymi poziomami 25,26 i 25,44.

Komentarz techniczny

RSI ma tendencję zniżkową i wskazuje na dalsze spadki.

Wsparcia i opory

25,44

25,26

25,15

24,95 Ostatni

24,72

24,60

24,45

Liczba gwiazdek określa siłę wsparcia i poziomy oporu.

© 2024 Trading Central. Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsze informacje: (1) stanowią informacje zastrzeżone należące do Trading Central i/lub jej dostawców treści; (2) nie mogą być kopiowane ani rozpowszechniane; (3) nie ma gwarancji, że są dokładne, kompletne czy też aktualne; ani (4) nie stanowią porady ani rekomendacji udzielanej przez TIO Markets Ltd, Trading Central lub jej dostawców treści w zakresie inwestycji w instrumenty finansowe. Ani TIO Markets Ltd, ani Trading Central czy też jej dostawcy treści nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe w wyniku wykorzystania niniejszych informacji. Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych.

Informacje dotyczące wyceny, dane wykresów historycznych oraz podstawowe dane spółek są przekazywane przez Morningstar Research Inc.

Technical Event® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Trading Central.

Produkty i usługi firmy Trading Central są chronione patentami amerykańskimi o numerach 6801201, 7469226, 7469238, 7835966 i 7853506; oraz odpowiednimi patentami zagranicznymi.


image-8c62214c8e5bec6ef8697de32b3ff7c208099266-900x900-jpg
Trading Central
24/7 Live Chat

Trade responsibly: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing all your invested capital due to leverage.