logo
Analysis

USD/CAD อาจขึ้นถึง 1.3900 - 1.4030

BY Trading Central

|April 24, 2024

ระยะสั้น: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น

 ระยะสั้น: อยู่เหนือแนวรับขาขึ้น

จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็น)

1.3560

จุดที่ต้องการ

สถานะซื้อbuyกว่า 1.3560 เป้าหมายต่อไปที่ 1.3900 และ 1.4030

ทางเลือกการลงทุน

ต่ำกว่า 1.3560 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 1.3350 และ 1.3280 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค

RSI ผสมกับช่วงขาขึ้น

แนวรับและแนวต้าน

1.4175 **

1.4030 ***

1.3900 ***

1.3665 สุดท้าย

1.3560 ***

1.3350 ***

1.3280 ***

จำนวนเครื่องหมายดอกจันแสดงถึงความแข็งแกร่งของระดับแนวรับและระดับแนวต้าน

© 2024 Trading Central. สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่อยู่ในนี้: (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของ Trading Central และ/หรือผู้ผลิตเนื้อหาของบริษัท (2) ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำซ้ำหรือแจกจ่าย (3) ไม่ได้รับการรับรองว่ามีความถูกต้อง สมบูรณ์ หรือทันต่อเวลา และ (4) ไม่ถือเป็นคำปรึกษาหรือคำแนะนำจาก TIO Markets Ltd, Trading Central หรือผู้ผลิตเนื้อหาของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารทางการเงิน ทั้ง TIO Markets Ltd, Trading Central และผู้ผลิตเนื้อหาของบริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลนี้ไปในทางใดก็ตาม ผลการลงทุนในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันผลลัพธ์ในอนาคต

การกำหนดราคา ข้อมูลกราฟเดิมและข้อมูลพื้นฐานของบริษัทจัดเตรียมโดย Morningstar Research Inc.

Technical Event® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Trading Central

ผลิตภัณฑ์และบริการของ Trading Central ได้รับความคุ้มครองภายใต้สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาเลขที่: 6,801,201; 7,469,226; 7,469,238; 7,835,966; และ 7,853,506 และสิทธิบัตรต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง


Join us on social media

image-8c62214c8e5bec6ef8697de32b3ff7c208099266-900x900-jpg
Trading Central
24/7 Live Chat

Trade responsibly: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing all your invested capital due to leverage.