logo
Analysis

USD/CAD prawdopodobieństwo spadku 23 – 38 pipsów

BY Trading Central

|March 14, 2024

Dzienny: kluczowy opór krótkoterminowy na poziomie 1,3485.

 dzienny: kluczowy opór krótkoterminowy na poziomie 1,3485.

Pivot point (Punkt zwrotny)

1,3485

Preferujemy

Pozycje krótkie poniżej 1,3485 z docelowymi poziomami 1,3455 i 1,3440.

Scenariusz alternatywny

Powyżej 1,3485 oczekuj dalszego wzrostu z docelowymi poziomami 1,3500 i 1,3515.

Komentarz techniczny

Dopóki nie zostanie przekroczony opór na 1,3485, ryzyko spadku poniżej 1,3455 pozostaje wysokie.

Wsparcia i opory

1,3515

1,3500

1,3485

1,3478 Ostatni

1,3455

1,3440

1,3425

Liczba gwiazdek określa siłę wsparcia i poziomy oporu.

© 2024 Trading Central. Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsze informacje: (1) stanowią informacje zastrzeżone należące do Trading Central i/lub jej dostawców treści; (2) nie mogą być kopiowane ani rozpowszechniane; (3) nie ma gwarancji, że są dokładne, kompletne czy też aktualne; ani (4) nie stanowią porady ani rekomendacji udzielanej przez TIO Markets Ltd, Trading Central lub jej dostawców treści w zakresie inwestycji w instrumenty finansowe. Ani TIO Markets Ltd, ani Trading Central czy też jej dostawcy treści nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe w wyniku wykorzystania niniejszych informacji. Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych.

Informacje dotyczące wyceny, dane wykresów historycznych oraz podstawowe dane spółek są przekazywane przez Morningstar Research Inc.

Technical Event® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Trading Central.

Produkty i usługi firmy Trading Central są chronione patentami amerykańskimi o numerach 6801201, 7469226, 7469238, 7835966 i 7853506; oraz odpowiednimi patentami zagranicznymi.


Join us on social media

image-8c62214c8e5bec6ef8697de32b3ff7c208099266-900x900-jpg
Trading Central
24/7 Live Chat

Trade responsibly: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing all your invested capital due to leverage.