logo
Analysis

USD/CAD prawdopodobieństwo wzrostu 22 – 42 pipsów

BY Trading Central

|February 20, 2024

Dzienny: nastawienie na wzrosty powyżej 1,3480.

 dzienny: nastawienie na wzrosty powyżej 1,3480.

Pivot point (Punkt zwrotny)

1,3480

Preferujemy

Pozycje długie powyżej 1,3480 z docelowymi poziomami 1,3530 i 1,3550.

Scenariusz alternatywny

Poniżej 1,3480 oczekuj dalszego spadku z docelowymi poziomami 1,3465 i 1,3450.

Komentarz techniczny

RSI jest niekorzystnie ukierunkowany.

Wsparcia i opory

1,3565

1,3550

1,3530

1,3508 Ostatni

1,3480

1,3465

1,3450

Liczba gwiazdek określa siłę wsparcia i poziomy oporu.

© 2024 Trading Central. Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsze informacje: (1) stanowią informacje zastrzeżone należące do Trading Central i/lub jej dostawców treści; (2) nie mogą być kopiowane ani rozpowszechniane; (3) nie ma gwarancji, że są dokładne, kompletne czy też aktualne; ani (4) nie stanowią porady ani rekomendacji udzielanej przez TIO Markets Ltd, Trading Central lub jej dostawców treści w zakresie inwestycji w instrumenty finansowe. Ani TIO Markets Ltd, ani Trading Central czy też jej dostawcy treści nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe w wyniku wykorzystania niniejszych informacji. Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych.

Informacje dotyczące wyceny, dane wykresów historycznych oraz podstawowe dane spółek są przekazywane przez Morningstar Research Inc.

Technical Event® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Trading Central.

Produkty i usługi firmy Trading Central są chronione patentami amerykańskimi o numerach 6801201, 7469226, 7469238, 7835966 i 7853506; oraz odpowiednimi patentami zagranicznymi.


image-8c62214c8e5bec6ef8697de32b3ff7c208099266-900x900-jpg
Trading Central
24/7 Live Chat

Trade responsibly: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing all your invested capital due to leverage.