logo
Analysis

EUR/GBP có thể giảm xuống 0.8407 - 0.8450

BY Trading Central

|April 16, 2024

Ngắn hạn : xu hướng giảm lấn át khi 0,8597 là điểm kháng cự.

 ngắn hạn : xu hướng giảm lấn át khi 0,8597 là điểm kháng cự.

0,8597 là điểm trục của chúng tôi.

Khuyến nghị

Xu hướng giảm lấn át khi 0,8597 là điểm kháng cự.

Kịch bản thay thế

Tăng phá vỡ mức 0,8597, sẽ kỳ vọng 0,8669 và 0,8711.

Bình luận

Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) dưới 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu và âm. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở dưới mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 0,8560 và 0,8550)

Ngưỡng hỗ trợ và Kháng cự

0,8711 **

0,8669 *

0,8597 **

0,8569

0,8538 Gần nhất

0,8450

0,8407 **

0,8364 *

0,8322 **

Số lượng dấu sao thể hiện sức mạnh của các mức hỗ trợ và kháng cự.

© 2024 Trading Central. Bảo lưu mọi bản quyền. Thông tin có ở đây: (1) là thông tin độc quyền của Trading Central và/hoặc các nhà cung cấp nội dung liên quan; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không phải là lời khuyên hoặc khuyến cáo của TIO Markets Ltd, Trading Central hoặc các nhà cung cấp nội dung liên quan về hoạt động đầu tư vào các công cụ tài chính. TIO Markets Ltd cũng như Trading Central và các nhà cung cấp nội dung liên quan sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu quả trước đây không đảm bảo cho kết quả sau này.

Giá cả, dữ liệu biểu đồ lịch sử và dữ liệu cơ bản của công ty được cung cấp bởi Morningstar Research Inc.

Technical Event® là nhãn hiệu đã đăng ký của Trading Central.

Các sản phẩm và dịch vụ của Trading Central được bảo vệ theo Bằng sáng chế Hoa Kỳ số: 6,801,201; 7,469,226; 7,469,238; 7,835,966; 7,853,506 và các bằng sáng chế nước ngoài tương ứng.


Join us on social media

image-8c62214c8e5bec6ef8697de32b3ff7c208099266-900x900-jpg
Trading Central
24/7 Live Chat

undefined