logo
Analysis

GBP/USD อาจร่วงถึง 1.2180 - 1.2300

BY Trading Central

|April 22, 2024

ระยะสั้น: อยู่ภายใต้แรงกดดัน

 ระยะสั้น: อยู่ภายใต้แรงกดดัน

จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็น)

1.2710

จุดที่ต้องการ

สถานะขายshortกว่า 1.2710 เป้าหมายต่อไปที่ 1.2300 และ 1.2180

ทางเลือกการลงทุน

สูงกว่า 1.2710 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 1.2800 และ 1.2890 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค

RSI มีทิศทางไม่ดี

แนวรับและแนวต้าน

1.2890

1.2800

1.2710

1.2460 สุดท้าย

1.2300

1.2180

1.2035

จำนวนเครื่องหมายดอกจันแสดงถึงความแข็งแกร่งของระดับแนวรับและระดับแนวต้าน

© 2024 Trading Central. สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่อยู่ในนี้: (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของ Trading Central และ/หรือผู้ผลิตเนื้อหาของบริษัท (2) ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำซ้ำหรือแจกจ่าย (3) ไม่ได้รับการรับรองว่ามีความถูกต้อง สมบูรณ์ หรือทันต่อเวลา และ (4) ไม่ถือเป็นคำปรึกษาหรือคำแนะนำจาก TIO Markets Ltd, Trading Central หรือผู้ผลิตเนื้อหาของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารทางการเงิน ทั้ง TIO Markets Ltd, Trading Central และผู้ผลิตเนื้อหาของบริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลนี้ไปในทางใดก็ตาม ผลการลงทุนในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันผลลัพธ์ในอนาคต

การกำหนดราคา ข้อมูลกราฟเดิมและข้อมูลพื้นฐานของบริษัทจัดเตรียมโดย Morningstar Research Inc.

Technical Event® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Trading Central

ผลิตภัณฑ์และบริการของ Trading Central ได้รับความคุ้มครองภายใต้สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาเลขที่: 6,801,201; 7,469,226; 7,469,238; 7,835,966; และ 7,853,506 และสิทธิบัตรต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง


Join us on social media

image-8c62214c8e5bec6ef8697de32b3ff7c208099266-900x900-jpg
Trading Central
24/7 Live Chat

undefined