logo
Analysis

Silver อาจขึ้นถึง 30.00 - 31.00

BY Trading Central

|April 8, 2024

ระยะสั้น: สูงขึ้นต่อเนื่อง

 ระยะสั้น: สูงขึ้นต่อเนื่อง

จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็น)

25.20

จุดที่ต้องการ

สถานะซื้อbuyกว่า 25.20 เป้าหมายต่อไปที่ 30.00 และ 31.00

ทางเลือกการลงทุน

ต่ำกว่า 25.20 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาลงต่อเนื่องที่ 24.05 และ 23.00 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค

RSI ทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นใหม่

แนวรับและแนวต้าน

32.00 ***

31.00 ***

30.00 ***

27.95 สุดท้าย

25.20 ***

24.05 ***

23.00 ***

จำนวนเครื่องหมายดอกจันแสดงถึงความแข็งแกร่งของระดับแนวรับและระดับแนวต้าน

© 2024 Trading Central. สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่อยู่ในนี้: (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของ Trading Central และ/หรือผู้ผลิตเนื้อหาของบริษัท (2) ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำซ้ำหรือแจกจ่าย (3) ไม่ได้รับการรับรองว่ามีความถูกต้อง สมบูรณ์ หรือทันต่อเวลา และ (4) ไม่ถือเป็นคำปรึกษาหรือคำแนะนำจาก TIO Markets Ltd, Trading Central หรือผู้ผลิตเนื้อหาของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารทางการเงิน ทั้ง TIO Markets Ltd, Trading Central และผู้ผลิตเนื้อหาของบริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลนี้ไปในทางใดก็ตาม ผลการลงทุนในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันผลลัพธ์ในอนาคต

การกำหนดราคา ข้อมูลกราฟเดิมและข้อมูลพื้นฐานของบริษัทจัดเตรียมโดย Morningstar Research Inc.

Technical Event® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Trading Central

ผลิตภัณฑ์และบริการของ Trading Central ได้รับความคุ้มครองภายใต้สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาเลขที่: 6,801,201; 7,469,226; 7,469,238; 7,835,966; และ 7,853,506 และสิทธิบัตรต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง


Join us on social media

image-8c62214c8e5bec6ef8697de32b3ff7c208099266-900x900-jpg
Trading Central
24/7 Live Chat

undefined