logo

Giao dịch thị trường tài chính với thêm $25

  • Nạp Từ 50$

  • Sử dụng mã khuyến mãi: 25bonus01

  • Nhận thêm US$25 trong quỹ giao dịch

Bắt đầu giao dịch

Giao dịch có rủi ro

number 25

100,000 TÀI KHOẢN ĐƯỢC MỞ

3 lý do vì sao nên giao dịch với TIOmarkets

Tài khoản giao dịch với phí hoa hồng bằng 0

Tài khoản giao dịch với phí hoa hồng bằng 0

Chi phí giao dịch thấp nhất, chỉ từ 0.4 pip

Chi phí giao dịch thấp nhất, chỉ từ 0.4 pip

Tài liệu giáo dục & công cụ giao dịch tốt nhất

Tài liệu giáo dục & công cụ giao dịch tốt nhất

Cách nhận thêm 25 đô la

Đăng ký

Đăng ký

Cung cấp một số thông tin cơ bản để mở tài khoản giao dịch Forex của bạn

Số tiền nạp

Số tiền nạp

Fund your account with at least $50 and use the promo code

Nhận tiền thưởng

Nhận tiền thưởng

Chúng tôi sẽ ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn trong vòng 2 ngày làm việc

Truy cập tín hiệu giao dịch được quản lý

Khách hàng của TIOmarkets được nhận 3 tín hiệu miễn phí mỗi ngày từ Trading Central. Hãy truy cập cửa hàng ứng dụng IOS hoặc Android của bạn để tải ứng dụng TIOsignals.

Mobile phone

100.000+ tài khoản đã được mở tại hơn 170 quốc gia

Tìm hiểu lý do tại sao ngày càng có nhiều nhà giao dịch thay đổi

24/7 Live Chat

Trade responsibly: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing all your invested capital due to leverage.