logo

Tài liệu hợp pháp

Tại TIOmarkets, chúng tôi cam kết cung cấp trải nghiệm giao dịch an toàn và có đạo đức cho tất cả khách hàng và đối tác của chúng tôi. Để đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng, chúng tôi cung cấp quyền truy cập dễ dàng vào các tài liệu pháp lý chi phối mối quan hệ của chúng tôi. Bạn có thể tải xuống bất kỳ tài liệu quan tâm nào và tìm hiểu thêm về các chính sách của chúng tôi, bao gồm Thỏa thuận khách hàng, Chính sách quyền riêng tư, Chính sách thực thi lệnh, Chính sách AML và tài liệu Tiết lộ rủi ro.

mobile hero img

Thỏa thuận Khách hàng

Tài liệu này là một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý phác thảo các điều khoản và điều kiện của mối quan hệ kinh doanh giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ. Nó thường bao gồm các chủ đề như phạm vi dịch vụ, điều khoản thanh toán, bảo mật, quyền sở hữu trí tuệ, bảo hành và trách nhiệm pháp lý. Mục đích của thỏa thuận là thiết lập các kỳ vọng và trách nhiệm rõ ràng cho cả hai bên, giảm thiểu tranh chấp và bảo vệ lợi ích của tất cả các bên liên quan.

Chính sách về Quyền riêng tư

Đây là một tài liệu pháp lý nêu rõ cách một công ty hoặc tổ chức thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng hoặc khách hàng của họ. Chính sách này thường bao gồm thông tin về dữ liệu nào được thu thập, cách dữ liệu được lưu trữ và sử dụng, ai có quyền truy cập dữ liệu đó và cách người dùng có thể kiểm soát thông tin cá nhân của họ. Mục đích của chính sách là thông báo cho người dùng về cách thông tin của họ được xử lý và để đảm bảo rằng công ty minh bạch về các hoạt động dữ liệu của mình. Chính sách này cũng có thể bao gồm thông tin về cookie, bảo mật dữ liệu và cách liên hệ với công ty khi có câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan đến quyền riêng tư.

Chính sách Khớp lệnh

Tài liệu Chính sách thực thi lệnh là một yêu cầu pháp lý đối với các công ty dịch vụ tài chính, chẳng hạn như công ty môi giới hoặc công ty đầu tư, cung cấp thông tin về cách thực hiện các lệnh của khách hàng. Chính sách phác thảo các thủ tục của công ty để đạt được khả năng khớp lệnh tốt nhất có thể cho các lệnh của khách hàng, bao gồm các yếu tố như giá cả, tốc độ, khả năng thực hiện và quy mô lệnh. Nó cũng có thể bao gồm các chủ đề như loại đơn đặt hàng, định tuyến đơn đặt hàng và xung đột lợi ích. Mục đích của chính sách này là để đảm bảo rằng khách hàng nhận được các lệnh của họ được thực hiện một cách công bằng và nhất quán và rằng công ty hoạt động phù hợp với các yêu cầu quy định.

Chính sách AML

Tài liệu sau đây là yêu cầu pháp lý đối với các tổ chức tài chính, chẳng hạn như ngân hàng hoặc doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ, trong đó nêu rõ các biện pháp và thủ tục mà tổ chức đó áp dụng để ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố. Chính sách này thường bao gồm thông tin về cách tổ chức xác định và xác minh khách hàng của mình, theo dõi các giao dịch của họ để phát hiện hoạt động đáng ngờ và báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào cho các cơ quan có liên quan. Mục đích của chính sách này là tuân thủ các luật và quy định về chống rửa tiền, bảo vệ tổ chức khỏi các rủi ro về uy tín và tài chính liên quan đến rửa tiền, đồng thời đóng góp vào nỗ lực tổng thể chống tội phạm tài chính.

Tuyên bố rủi ro

Tài liệu Tiết lộ Rủi ro được cung cấp cho khách hàng hoặc khách hàng bởi một tổ chức tài chính hoặc công ty đầu tư nêu rõ những rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Tài liệu này thường bao gồm thông tin về các rủi ro tiềm ẩn, bao gồm nhưng không giới hạn ở rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản và rủi ro hoạt động. Nó cũng có thể phác thảo những lợi ích tiềm năng của khoản đầu tư, nhưng trọng tâm là thông báo cho khách hàng về những nhược điểm tiềm ẩn. Mục đích của tài liệu là để đảm bảo rằng khách hàng hoặc khách hàng hiểu những rủi ro liên quan và có thể đưa ra quyết định sáng suốt về các khoản đầu tư của họ. Nó cũng có thể đóng vai trò bảo vệ tổ chức trong trường hợp có tranh chấp pháp lý.

24/7 Live Chat

Trade responsibly: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing all your invested capital due to leverage.