logo

Bonuses and Promotions

Give your trading a boost with our bonuses and other promos

Bắt đầu giao dịch

Giao dịch có rủi ro

Hero Image

Enhance your trading experience

Trading should be an enjoyable and rewarding experience. That is why we offer a range of additional benefits when you start trading with us. Our promos are designed to enhance your trading conditions and give you an extra boost on your trading journey. From refer-a-friend rewards to extra trading credits, we have something for everyone. Explore what's currently available below and start trading with TIOmarkets today.

Giao dịch thị trường tài chính với thêm $25

50Bonus

Upgrade to our VIP account for less

Birthday Surprise

50Bonus

Upgrade to our VIP Black account for less

Introduce your friends and get rewarded for it

50Bonus

Bắt đầu nhanh chóng và đơn giản

Chỉ mất vài phút, đây là cách nó hoạt động

step image
step image
step image
step image
step image
step image

Đăng ký

Hoàn thành hồ sơ của bạn và tạo tài khoản của bạn

Nạp tiền

Gửi tiền ngay lập tức với các phương thức nạp tiền thuận tiện của chúng tôi

Giao dịch

Đăng nhập vào nền tảng giao dịch và đặt giao dịch của bạn

Bắt đầu giao dịch

Giao dịch có rủi ro

Phương thức tài trợ thuận tiện có sẵn

Bao gồm tiền gửi và rút tiền miễn phí

logo image
logo image
logo image
logo image
logo image
logo image
logo image
logo image
logo image
logo image
logo image
logo image
logo image
logo image
logo image

Câu hỏi thường gặp

  • Tài khoản giao dịch là gì?

  • Làm thế nào để mở tài khoản giao dịch?

  • Làm thế nào để bổ sung tiền vào tài khoản giao dịch của tôi?

  • Có những phương thức nạp tiền nào để nạp tiền vào tài khoản giao dịch của tôi?

  • Rút tiền mất bao lâu?

  • Tôi có cần tài khoản giao dịch để đăng nhập vào nền tảng giao dịch không?

24/7 Live Chat

Trade responsibly: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing all your invested capital due to leverage.