GIAO DỊCH
KHÔNG THUẬN LỢI?

HOÀN TIỀN CHO BẠN. VÂNG, THỰC SỰ LÀ VẬY.

BẢO VỆ CÁC GIAO DỊCH CỦA BẠN VỚI TIOSHIELD

Được hoàn tiền nếu thị trường biến động chống lại bạn.

Đôi khi, giao dịch không thuận lợi. Bạn có thể là nhà giao dịch FX tốt nhất thế giới; tuy nhiên, giao dịch có thể không diễn ra theo chiều hướng mà bạn hy vọng. Thật may mắn, với tính năng tiết kiệm tiền bảo vệ TIOshield, bạn có thể nhận lại khoản đầu tư của mình nếu thị trường biến động chống lại bạn, trong vòng 60 phút kể từ khi đặt giao dịch.

protect-your-trades

CÁCH THỨC
TIOSHIELD HOẠT ĐỘNG

Bất cứ khi nào bạn giao dịch, bạn sẽ có quyền chọn thêm bảo hiểm. Nếu giao dịch của bạn diễn ra thuận lợi, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận. Và nếu nó không diễn ra thuận lợi, bạn có thể được hoàn tiền. Tất cả số tiền này được trả bằng phí bảo hiểm biến đổi nhỏ, sẽ được xác nhận cho bạn tại thời điểm đặt lệnh giao dịch.

GIAO DỊCH TỐT NHẤT

TIOshield là một phần trong loại tài khoản VIP Black tiên tiến của chúng tôi, được thiết kế nhằm giúp bạn tiết kiệm tiền. Hỗ trợ giao dịch mà bạn nhận được với gói này vượt ngoài khoản bảo hiểm giao dịch. Bạn có thể giao dịch trên 120 công cụ trên thị trường forex, cổ phiếu, chỉ số, và năng lượng. Đây chỉ là một vài trong số những lợi ích tuyệt vời mà bạn nhận được khi bạn đăng ký.

pc icon tio-shield

Giao dịch FX, tiền điện tử, năng lượng & chỉ số

target tio shield

Giao dịch với
phí hoa hồng bằng 0

chart tio shield

Chênh lệch thấp từ 0 pip trên các cặp tỷ giá chính

eye tio shield

Tín hiệu
giao dịch miễn phí

VIP BLACK

Phí hoa hồng bằng 0 USD trên mỗi lô

Bảo vệ Tiền nạp Hàng đầu

Tất cả Tính năng Tiêu chuẩn

Hoàn tác Bất kỳ Giao dịch nào

Đào tạo Cơ bản + Nâng cao

Hỗ trợ Cấp Bạch kim

VIP BLACK TIẾT KIỆM TIỀN GIAO DỊCH CHO BẠN

Gói đăng ký VIP Black của chúng tôi giảm đáng kể chênh lệch và hoa hồng của bạn, dễn đến việc tiết kiệm rất lớn.

TẤT CẢ NHỮNG GÌ BẠN CẦN BIẾT

Trưởng bộ phận Giao dịch, David Hannigan, giải thích tất cả những điều này trong một hướng dẫn đào tạo. Ngồi lại, tắt đèn, và tìm cách sử dụng TIOshield như là một phần trong chiến lược giao dịch của bạn.

BẢO VỆ CÁC GIAO DỊCH CỦA BẠN VỚI TIOSHIELD