logo

Sự nghiệp của bạn đến trước

Bạn đang tìm kiếm một công ty hàng đầu để làm việc cùng? Bạn có động lực, chăm chỉ và định hướng?

career hero img

Mở Hiện Tại

Lọc bằng

All vacancies

 • Conversion Account Manager (Spanish Speaker)

  Department:

  Sales

  Location:

  Limassol, Cyprus

  An opportunity exists to join our team as a Conversion Agent. If you are a high-caliber individual then we want to hear from you.
 • Head of Compliance

  Department:

  Compliance

  Location:

  Limassol, Cyprus

  An exceptional opportunity awaits to become our Head of Compliance.
 • Head of Business Development

  Department:

  Business Development

  Location:

  Limassol, Cyprus

  We are currently looking to recruit a high-caliber individual for the position of Head of Business Development, to work at our head office based in Limassol, Cyprus.
 • Business Development Manager

  Department:

  Business Development

  Location:

  Limassol, Cyprus

  Are you a dynamic and results-driven professional with a passion for cultivating new business opportunities? Join our team as a Business Development Manager and play a pivotal role in driving our company's growth and success!
 • Mid-Level Back-end Developer

  Department:

  IT Department

  Location:

  Limassol, Cyprus

  Our team here at TIO-Markets is looking for a talented back-end developer to join as a mid level developer. We are looking for 2+ years of experience with a strong foundation in basic programming concepts.
 • Office IT/DevOps

  Department:

  IT Department

  Location:

  Limassol, Cyprus

  We are seeking a skilled and detail-oriented Office IT/DevOps professional to join our team on a part-time basis, to work in our Limassol office, Cyprus.
 • Conversion Account Manager

  Department:

  Sales

  Location:

  Limassol, Cyprus

  We are currently looking to recruit a high-caliber individual for the position of Conversion Agent, to work alongside our evergrowing team in Limassol, Cyprus.
 • Full Stack Developer

  Department:

  IT Department

  Location:

  Limassol, Cyprus

  We are currently looking to recruit a high-caliber individual for the position of Full Stack Developer, to work in our Limassol office, Cyprus.

TIOmarkets tự hào là nhà tuyển dụng có cơ hội bình đẳng. Chúng tôi không phân biệt đối xử với chủng tộc, tôn giáo, màu da, nguồn gốc quốc gia hoặc cơ sở khác được điều chỉnh bởi luật thích hợp. Tất cả việc làm được quyết định trên cơ sở trình độ và nhu cầu kinh doanh

24/7 Live Chat

Trade responsibly: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing all your invested capital due to leverage.