logo

Máy tính giá trị Pip

Bắt đầu giao dịch

Giao dịch là rủi ro

Currency Con Calculator hero img

Chuẩn bị chiến lược giao dịch của bạn với dữ liệu giá trị pip chính xác

€0.00

Tại sao nên sử dụng máy tính Giá trị Pip?

Một pip là sự thay đổi giá nhỏ nhất trong một cặp tiền tệ. Được nhận biết là dấu thập phân cuối cùng trong giá tiền tệ, các nhà giao dịch cần hiểu biến động giá tính theo pips, để giúp xác định giá trị của các biến động theo hướng cũng như bất kỳ rủi ro tiềm ẩn nào. Chuẩn bị chiến lược của riêng bạn để tìm hiểu giá trị pip của các giao dịch của bạn, bằng cách nhập loại tiền tệ, cặp và số lô.

 • Chọn tiền tệ cơ sở tài khoản của bạn

 • Chọn loại tiền thanh toán để giao dịch

 • Nhập số lot giao dịch

 • Sau đó nhấp vào tính toán

Currency exchange

Giờ giao dịch thị trường từ thứ Hai đến thứ Sáu

New York

09:30
-
16:00

UTC-5

London

08:00
-
16:30

UTC+0

Tokyo

09:00
-
11:30
12:30
-
15:00

UTC+9

Hồng Kông

09:30
-
16:00

UTC+8

Sydney

10:00
-
16:00

UTC+10

Máy tính giá trị Pip

Máy tính giá trị pip giúp bạn xác định giá trị của một pip cho một cặp tiền tệ hoặc ký hiệu dựa trên kích thước lô được giao dịch. Máy tính này đặc biệt hữu ích để quản lý rủi ro tốt hơn bằng cách giúp bạn quyết định kích thước lô hoặc khối lượng giao dịch.

PIP là viết tắt của Percentage In Point và là mức đo lường biến động giá theo tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ. Pip là vị trí thập phân thứ tư trong tỷ giá hối đoái và vị trí thập phân thứ hai trong các cặp tiền tệ liên quan đến Yên Nhật.

Tiền tệ thường được đưa ra đến năm chữ số thập phân để có tỷ giá hối đoái chính xác hơn. Vị trí thập phân thứ năm được gọi là point hoặc pipet và đây là một phần nhỏ của pip.

Giá trị pip được sử dụng để tính toán pipit (hoặc lỗ) của một giao dịch

Đây là cách sử dụng máy tính giá trị pip

 • Chọn tiền tệ cơ sở tài khoản của bạn

 • Chọn loại tiền thanh toán để giao dịch

 • Nhập số lot giao dịch

 • Sau đó nhấp vào tính toán.

Dưới đây là một ví dụ về cách tính lãi (hoặc lỗ)

 • Đồng tiền cơ sở của tài khoản được tính bằng USD

 • Cặp tiền để giao dịch là EURUSD

 • Kích thước lô là 1

 • Giá trị pip sẽ được tính là;
 • Kích thước lô nhân với một pip, hoặc 100.000 x 0,0001, sẽ bằng $10 mỗi pip.
 • Vì vậy, nếu một biến động giá 100 pip được nắm bắt, lợi nhuận tiềm năng sẽ là 10 đô la cho mỗi pip x 100 pip = 1.000 đô la.
 • Nếu tiền tệ cơ sở của tài khoản có mệnh giá bằng GBP, thì tiền tệ này sẽ phải được chuyển đổi theo tỷ giá hối đoái GBPUSD hiện tại.

Các bài viết chúng tôi nghĩ rằng bạn thích

Dựa trên lượt truy cập của bạn vào trang này, đây là một số bài viết chúng tôi đã chọn để đọc thêm

USDCHF analysis | USDCHF approaching key weekly resistance area

Janne Muta, M.Sc in Finance

Chief Market Analysttháng 9 25, 2023
Analysis

USDCHF analysis | USDCHF approaching key weekly resistance area

This USDCHF analysis report provides an exhaustive analysis of the USDCHF currency pair. We analyse the weekly, daily and 4h timeframes and provide you with both technical and fundamental per...

GBPAUD analysis | Economic divergence intensified selling in GBPAUD

Janne Muta, M.Sc in Finance

Chief Market Analysttháng 9 22, 2023
Analysis

GBPAUD analysis | Economic divergence intensified selling in GBPAUD

This comprehensive GBPAUD analysis focuses on the GBPAUD currency pair using multi timeframe analysis as well as examines the fundamental landscapes in both the UK and Australia. On the tec...

Dow Jones technical analysis | Hawkish Fed pushed DJ to key support levels

Janne Muta, M.Sc in Finance

Chief Market Analysttháng 9 21, 2023
Analysis

Dow Jones technical analysis | Hawkish Fed pushed DJ to key support levels

Dow Jones technical analysis report - The Dow Jones Industrial Average (DJ) is at a pivotal moment, according to recent our technical and fundamental analyses. After a 13.5% rally since March...

24/7 Live Chat

Trade responsibly: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing all your invested capital due to leverage.