logo
Education

Πως Να Χρησιμοποιήσεις Την 10 Pips A Day Forex Strategy

BY Chris Andreou

|March 7, 2023

Ξέρεις πώς δουλεύει η 10 pips a day forex strategy; Έμπειροι επενδυτές τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούν διάφορες τακτικές και στρατηγικές στις επενδύσεις τους. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να προβλέψουν καλύτερα τις μελλοντικές αλλαγές στις αγορές και να αποκομίσουν κέρδη. Σε αυτό το άρθρο αναλύουμε πως να χρησιμοποιήσεις αυτήν την στρατηγική με τον σωστό τρόπο.

Τι Είναι 10 Pips A Day Forex Strategy;

Πρώτον, είναι θεμιτό να καταλάβεις τη βασική ιδέα αυτής της στρατηγικής.

Γίνεται πολύς λόγος στον κόσμο του forex, για την συγκεκριμένη στρατηγική. Μπορεί να δεις σε διάφορες ιστοσελίδες πως με αυτήν την στρατηγική μπορείς να γίνεις πλούσιος γρήγορα. Σε αυτό το άρθρο αναλύουμε διεξοδικά την 10 pips a day forex strategy. Μιλάμε για τις πιθανότητες κέρδους αλλά και τους κινδύνους που κρύβει.

Πιο συγκεκριμένα, η κεντρική ιδέα είναι να στοχεύεις σε γρήγορες και μικρές νίκες κάθε μέρα. Όπως υποδηλώνει το όνομα, ο βασικός στόχος είναι να έχεις κέρδος 10 pips κάθε μέρα.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είσαι γρήγορος και αποφασιστικός όταν αγοράζεις και πουλάς μία συναλλαγή. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνεις το επίπεδο κινδύνου. Μία μικρή απώλεια μπορεί γρήγορα να μειώσει σημαντικά τα κέρδη σου. Με σωστή διαχείριση κινδύνου και λίγη εξάσκηση, η στρατηγική μπορεί να αποδώσει στην αγορά forex.

Ορολογία Που Πρέπει Να Γνωρίζεις

Πάμε να δούμε την ορολογία που πρέπει να γνωρίζεις που σχετίζεται με την 10 pips a day forex strategy.

Στρατηγική Επενδύσεων

Η στρατηγική επενδύσεων είναι μία συστηματική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για αγορές και πωλήσεις στις επενδυτικές αγορές. Βασίζεται σε προκαθορισμένους κανόνες και κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων.

Μια στρατηγική συναλλαγών μπορεί να είναι απλή ή πιο πολύπλοκη, καθώς αντικατοπτρίζει την εμπειρία των επενδυτών.

Περιλαμβάνει ζητήματα όπως:

 • επενδυτικό στιλ
 • κεφαλαιοποίηση αγοράς
 • τεχνικούς δείκτες
 • θεμελιώδη ανάλυση
 • επίπεδο διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου
 • περίοδος διακράτησης
 • ανοχή κινδύνου
 • μόχλευση

Μία στρατηγική ορίζεται χρησιμοποιώντας αντικειμενικά δεδομένα και ανάλυση και τηρείται επιμελώς. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να επαναξιολογείται περιοδικά και να τροποποιείται καθώς αλλάζουν οι συνθήκες της αγοράς ή οι επιμέρους στόχοι.

Forex pip

Το ‘pip’ είναι τα αρχικά των λέξεων price interest point (σημείο ενδιαφέροντος τιμής).

Ένα pip είναι η μικρότερη κίνηση της συνολικής τιμής μονάδας που μπορεί να κάνει μία συναλλαγματική ισοτιμία.

Τα περισσότερα ζεύγη νομισμάτων αποτιμώνται με τέσσερα δεκαδικά ψηφία και ένα μόνο pip βρίσκεται στο τελευταίο (τέταρτο) δεκαδικό ψηφίο. Ένα pip είναι επομένως ισοδύναμο με 1/100 του 1%.

Για παράδειγμα, η μικρότερη κίνηση ολόκληρης μονάδας που μπορεί να κάνει το ζεύγος νομισμάτων EUR/USD είναι 0,0001 $.

Έτσι, η αξία ενός pip υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την αξία συναλλαγής (ή το μέγεθος της παρτίδας) επί 0,0001. Έτσι, για το ζεύγος EUR/USD, πολλαπλασιάζεις μία αξία συναλλαγών, ας πούμε, €10.000 επί 0,0001. Έστω ότι είχες αγοράσει €10.000 έναντι του δολαρίου στο 1,0801. Αν το πουλούσες στο 1,0811, θα είχες κέρδος 10 pips ή 10 $.

Spread

Η επένδυση στις αγορές συναλλάγματος περιλαμβάνει διαπραγμάτευση ενός νομίσματος σε αντάλλαγμα για ένα άλλο σε μια προκαθορισμένη συναλλαγματική ισοτιμία.

Επομένως, τα νομίσματα αναφέρονται ως προς την τιμή τους σε άλλο νόμισμα. Το spread (περιθώριο) συναλλάγματος είναι η διαφορά μεταξύ μίας συναλλαγματικής ισοτιμίας. Συγκεκριμένα, της ισοτιμίας που ένας επενδυτής συναλλάγματος πουλά ένα νόμισμα και αυτής που ο δεύτερος επενδυτής αγοράζει το νόμισμα.

Η αγορά συναλλάγματος, με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών της στα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια, έχει πολλούς συμμετέχοντες. Αυτές συμπεριλαμβάνουν συναλλαγές των λιανικών επενδύσεων, των hedge funds, των κεντρικών τραπεζών και των κυβερνήσεων. Όλη αυτή η εμπορική δραστηριότητα επηρεάζει τη ζήτηση για νομίσματα, τις συναλλαγματικές τους ισοτιμίες και το spread του συναλλάγματος.

Mόχλευση

Οι επενδυτές χρησιμοποιούν μόχλευση για να ενισχύσουν το κέρδος από τις συναλλαγές forex.

Η αγορά συναλλάγματος προσφέρει ένα από τα υψηλότερα ποσά μόχλευσης που είναι διαθέσιμα στους επενδυτές. Η μόχλευση είναι ουσιαστικά ένα δάνειο που παρέχεται σε έναν επενδυτή από τον μεσίτη. Ο λογαριασμός συναλλάγματος του εμπόρου έχει δημιουργηθεί για να επιτρέπει συναλλαγές με περιθώριο ή δανεικά κεφάλαια. Ορισμένοι χρηματιστές ενδέχεται να περιορίσουν το ποσό της μόχλευσης που χρησιμοποιήθηκε αρχικά με νέους εμπόρους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι επενδυτές μπορούν να προσαρμόσουν το ποσό ή το μέγεθος της συναλλαγής. Το καταφέρνουν με βάση τη μόχλευση που επιθυμούν.

Ωστόσο, ο μεσίτης ή μία ηλεκτρονική πλατφόρμα μπορεί να απαιτήσει ένα ποσοστό του πλασματικού ποσού της συναλλαγής. Αυτό διατηρείται στο λογαριασμό ως μετρητά, το οποίο ονομάζεται αρχικό περιθώριο.

Το αρχικό περιθώριο που απαιτείται από κάθε μεσίτη μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με το μέγεθος της συναλλαγής. Εάν ένας επενδυτής αγοράσει EUR/USD αξίας 200.000 $, μπορεί να του ζητηθεί να κρατήσει 2.000 $ στο λογαριασμό ως περιθώριο. Με άλλα λόγια, η απαίτηση περιθωρίου θα ήταν 1% ή (2.000 $ / 200.000 $).

Ο δείκτης μόχλευσης δείχνει πόσο μεγεθύνεται το μέγεθος της συναλλαγής ως αποτέλεσμα του περιθωρίου που διατηρεί ο μεσίτης. Χρησιμοποιώντας το παραπάνω παράδειγμα αρχικού περιθωρίου, ο λόγος μόχλευσης για τη συναλλαγή θα ισούται με 100:1 (200.000 $ / 2.000 $). Με άλλα λόγια, για μια κατάθεση 2.000 $, ένας επενδυτής μπορεί να ανταλλάξει 200.000 $ σε ένα συγκεκριμένο ζεύγος νομισμάτων.

Αν θες να μάθεις περισσότερους όρους, μπορείς να επισκεφτείς την σελίδα ΤΙΟmarkets για ορολογία.

10 Pips A Day Forex Strategy: Πλεονεκτήματα Και Μειονεκτήματα

Πάμε να δούμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτής τη δημοφιλής στρατηγικής για επενδύσεις forex.

10 Pips A Day Forex Strategy: Πλεονεκτήματα

Τα κύρια πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι:

 • Απλότητα: ο στόχος της επίτευξης 10 pips την ημέρα είναι απλός και κατανοητός. Αυτό μπορεί να διευκολύνει τους εμπόρους να επικεντρωθούν στη στρατηγική τους και να εκτελούν συναλλαγές με σιγουριά. Θα λέγαμε πως ακόμα αρχάριοι μπορούν να την εφαρμόσουν στις επενδύσεις τους.
 • Δυνατότητα για σταθερά κέρδη: ο στόχος είναι ένα σχετικά μικρό κέρδος 10 pips την ημέρα. Άρα, οι επενδυτές μπορεί να είναι σε θέση να επιτύχουν σταθερά κέρδη με την πάροδο του χρόνου. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τους εμπόρους που θέλουν να αποκτήσουν σταθερό, μακροπρόθεσμο εισόδημα από τις συναλλαγές.

10 Pips A Day Forex Strategy:Μειονεκτήματα

Aντίστοιχα, μερικά από τα μειονεκτήματα είναι:

 • Κίνδυνος σημαντικών απωλειών: ο στόχος της πρόκλησης των 10 pips είναι η επίτευξη μικρών, σταθερών κερδών. Όμως εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος σημαντικών απωλειών. Οι συνθήκες της αγοράς μπορούν να αλλάξουν γρήγορα. Έτσι, οι επενδυτές μπορεί να βιώσουν απώλειες εάν οι συναλλαγές τους δεν πάνε όπως είχαν υπολογίσει.
 • Ανάγκη για διαχείριση κινδύνου: για να μετριαστεί ο κίνδυνος ζημιών, οι επενδυτές που εφαρμόζουν την πρόκληση των 10 pips. Δηλαδή θα πρέπει να ασκήσουν διαχείριση κινδύνου. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τον περιορισμό πιθανών ζημιών. Ακόμα μπορεί να περιλαμβάνει τον περιορισμό του ποσού του κεφαλαίου που κατανέμουν σε κάθε συναλλαγή.

Όπως είναι αναμενόμενο, η 10 pips a day forex strategy έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Όπως φυσικά και κάθε στρατηγική επενδύσεων. Είναι πολύ σημαντικό σαν επενδυτής να μπορείς να αξιολογείς τέτοιες στρατηγικές. Είναι καλό να ενημερώνεσαι από αξιόλογες ηλεκτρονικές πλατφόρμες που ασχολούνται με forex.

Θέλεις να κάνεις επενδύσεις με την 10 pips a day forex strategy; Kάνε εγγραφή στην πλατφόρμα μας.

Πώς Να Χρησιμοποιήσεις Αυτήν Την Στρατηγική Βήμα Βήμα

Η στρατηγική των 10 pips είναι ένας εύχρηστη τρόπος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από αρχάριους όσο και από έμπειρους επενδυτές. Για να ξεκινήσεις, το μόνο που χρειάζεσαι είναι να ακολουθήσεις αυτά τα απλά βήματα:

1. Τοποθέτησε δύο εντολές σε εκκρεμότητα, μια παραγγελία buy-stop και μια εντολή sell-stop.

2. Για μια συναλλαγή αγοράς, κάνε stop-loss περίπου 5 pips κάτω από το χαμηλότερο όριο. Αντίστοιχα, για μια παραγγελία πώλησης, κάνε μια εντολή stop-loss περίπου 5 pips πάνω από το υψηλότερο όριο.

3. Στόχευσε σε κέρδος 10 pips

Η θέση σου θα κλείσει αυτόματα όταν η τιμή φτάσει στο κέρδος λήψης εντολών διακοπής ζημιών. Όμως πρέπει να καταλάβεις και να αποδεχτείς ότι μπορεί να μην πετύχει καθόλου. Είναι καθαρά δική σου απόφαση αν θα να το κλείσεις ή να το αφήσετε ανοιχτή μία επένδυση forex.

Χρήσιμες Συμβουλές Για Την 10 Pips A Day Forex Strategy

Πάμε να δούμε κάποιες χρήσιμες συμβουλές για την συγκεκριμένη στρατηγική. Αυτές θα σε βοηθήσουν να εφαρμόσεις την στρατηγική με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 • Πρέπει να έχεις ένα ξεκάθαρο σχέδιο: είναι σημαντικό να έχεις ένα καλά καθορισμένο πλάνο που περιγράφει την στρατηγική σου. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τον εντοπισμό βασικών επιπέδων υποστήριξης και αντίστασης. Επίσης μπορεί να περιλαμβάνει την επιλογή συγκεκριμένων ζευγών νομισμάτων για συναλλαγές και τον ορισμό των σημείων εισόδου και εξόδου.
 • Πρακτική διαχείριση κινδύνου: για να ελαχιστοποιήσεις τον κίνδυνο σημαντικών ζημιών, είναι σημαντικό να ασκείς διαχείριση κινδύνου. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση εντολών stop-loss για τον περιορισμό πιθανών ζημιών. Μπορεί ακόμα να αναφέρει τον περιορισμό του ποσού του κεφαλαίου που μπορείς να διαθέσεις σε κάθε συναλλαγή.
 • Χρήση τεχνικής ανάλυσης: η τεχνική ανάλυση μπορεί να είναι χρήσιμη για τον εντοπισμό βασικών επιπέδων υποστήριξης και αντίστασης. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις δείκτες όπως οι κινητοί μέσοι όροι ή ο μέσος δείκτης κατεύθυνσης (ADX). Έτσι μπορείς να λάβεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με το πότε αγοράσεις και να πουλήσεις συναλλαγές.
 • Μείνε πειθαρχημένος: η πρόκληση των 10 pips απαιτεί πειθαρχία και αυτοσυγκέντρωση προκειμένου να εκτελεστούν αποτελεσματικά οι συναλλαγές. Είναι σημαντικό να αποφύγεις τα συναισθήματα σου που μπορούν να επηρεάσουν τη λήψη των αποφάσεών σου. Πρέπει να μείνεις πιστός στο σχέδιό σου ακόμα και όταν οι συνθήκες της αγοράς είναι ασταθείς.
 • Μείνε ενημερωμένος για τα νέα της αγοράς: είναι σημαντικό να παραμένεις ενημερωμένος. Υπάρχουν πολλές οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις που μπορούν να επηρεάσουν την αγορά συναλλάγματος. Παραμένοντας ενημερωμένος για τα νέα της αγοράς, θα μπορείς να λάβεις καλύτερες αποφάσεις σχετικά με τις συναλλαγές σου

Είναι επίσης σημαντικό να βρεις μία ηλεκτρονική πλατφόρμα που να προσφέρει επενδυτικά σήματα. Έτσι θα μπορείς να λαμβάνεις κάποιες χρήσιμες συμβουλές για το πως να επενδύσεις.

Πως Να Μειώσεις Τον Κίνδυνο Επενδύσεων

Όταν πρόκειται για συναλλαγές forex, η διαχείριση κινδύνου αποτελεί κυρίαρχο ζήτημα. Θέλεις να βεβαιωθείς ότι έχεις επίγνωση των πιθανών κινδύνων. Επίσης πρέπει να λαμβάνεις μέτρα για να ελαχιστοποιήσεις αυτούς τους κινδύνους. Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές διαχείρισης κινδύνου για τη στρατηγική 10 pip.

Μπορείς Να Θέσεις Κατώτατο Όριο Ζημίας

To κατώτατο όριο ζημίας είναι το μικρότερο πιθανό νούμερο για να πουλήσεις το ζεύγος νομισμάτων σου. Αυτή η τιμή είναι συνήθως χαμηλότερη από την τρέχουσα τιμή της αγοράς. Οπότε, ας υποθέσουμε πως η αγορά αρχίζει να στρέφεται εναντίον των προβλέψεων σου. Όμως, το stop loss θα σε βοηθήσει να περιορίσεις τις απώλειές σου.

Ανάληψη Μερικών Κερδών

Αντί να αφήσεις και τα 10 pips σου να τρέξουν, μπορείς να έχεις μερικά κέρδη. Για παράδειγμα, μπορεί να πάρεις το μισό των κερδών σου με 5 pips για να αποφύγεις πιθανές ζημίες. Στη συνέχεια, μπορείς να αφήσεις την υπόλοιπη θέση να τρέξει μέχρι να φτάσει στο στόχος σου. Μπορείς να έχεις άμεση πρόσβαση στο λογαριασμό σου αν κάνεις εγγαφή σε πλατφόρμα που προσφέρει εφαρμογή κινητού. Έτσι θα μπορείς να κάνεις συναλλαγές εύκολα και γρήγορα.

Συχνές Ερωτήσεις Για 10 Pips A Day Forex Strategy

Πάμε να δούμε κάποιες από τις πιο συχνές ερωτήσεις για αυτήν την στρατηγική. Αυτό θα σε βοηθήσει να καταλάβεις περισσότερα και θα λύσεις κάποιες πιθανές απορίες σχετικά με το θέμα.

Δουλεύει Πάντα Η 10 Pips A Day Forex Strategy;

Όπως έχουμε αναφέρει η συγκεκριμένη στρατηγική δεν δουλεύει κάθε φορά. Επειδή εμπεριέχει κίνδυνο, κάποιες προβλέψεις που μπορεί να πέσουν έξω, μπορεί να σου κοστίσουν. Επομένως, είναι χρήσιμο να γνωρίζεις καλά το τι είναι forex και πως λειτουργεί. Όσο περισσότερα ξέρεις τόσες πιο πολλές πιθανότητες να μειώσεις τον κίνδυνο των επενδύσεων σου. Υπάρχουν και εναλακτικές επιλογές του forex όπως μετοχές χρηματιστηρίου. Μπορείς επίσης να εξατάσεις αυτήν την αγορά σαν μία εναλακτική επιλογή.

Ποιοι Είναι Οι Πιο Σημαντικοί Δείκτες Για Αυτήν Την Στρατηγική;

Κάποιοι από τους πιο σημαντικούς δείκτες για αυτήν την στρατηγική είναι:

 • Bollinger Βands: που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της αστάθειας της αγοράς. Οι ζώνες δημιουργούνται τοποθετώντας μια τυπική απόκλιση πάνω και κάτω από έναν κινητό μέσο όρο. Εάν η αγορά είναι σχετικά ασταθής, οι ζώνες θα είναι ευρείες.
 • Stochastic Oscillator: είναι ένας δείκτης ορμής που μετρά πόσο κοντά είναι οι τιμές στα πρόσφατα υψηλά και χαμηλά. Εάν οι τιμές είναι κοντά σε πρόσφατα υψηλά σημεία, ο μετρητής θα είναι κοντά στο 100. Εάν οι τιμές είναι κοντά στα πρόσφατα χαμηλά σημεία, ο μετρητής θα είναι κοντά στο 0.
 • RSI (Relative Strength Index): είναι δείκτης ορμής που μετρά πόσο γρήγορα κινούνται οι τιμές προς τα πάνω ή κάτω.

Θέλεις να κάνεις επενδύσεις με την 10 pips a day forex strategy; Kάνε εγγραφή στην πλατφόρμα μας.

Αποποίηση ευθυνών κινδύνου: Τα CFD είναι πολύπλοκα μέσα και σχετίζονται από υψηλό κίνδυνο γρήγορης απώλειας χρημάτων εξαιτίας μόχλευσης. Θα πρέπει να σκεφτείτε καλά αν καταλαβαίνετε απόλυτα πώς δουλεύουν τα CFD και αν έχετε την οικονομική δυνατότητα να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο που μπορεί να σας οδηγήσει να χάσετε τα χρήματα σας. Ποτέ μην κάνετε καταθέσεις τέτοιου μεγέθους που θα σας φέρει σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Απώλειες χρημάτων ενός επαγγελματία πελάτη μπορεί να υπερβούν την κατάθεση του. Ανατρέξτε στην πολιτική προειδοποίησης κινδύνου και αναζητήστε ανεξάρτητη και αμερόληπτη συμβουλή από επαγγελματία εάν δεν την καταλαβαίνετε πλήρως. Αυτές οι πληροφορίες δεν κατευθύνονται ούτε προορίζονται προς ή την χρήση από κατοίκους ορισμένων χωρών/δικαιοδοσιών συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ΗΠΑ &

αμπέραζ; OFAC. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της προαναφερθείσας λίστας χωρών με δική της διακριτική ευχέρεια.

image-959fe1934afa64985bb67e820d8fc8930405af25-800x800-png
Chris Andreou

Experienced independent trader

24/7 Live Chat

Trade responsibly: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing all your invested capital due to leverage.