logo
Analysis

Dax có thể tăng lên 18235.00 - 18295.00

BY Trading Central

|June 27, 2024

Trong ngày: mức hỗ trợ trong ngày xung quanh 18040,00.

 trong ngày: mức hỗ trợ trong ngày xung quanh 18040,00.

Điểm đảo chiều (mức vô hiệu)

18040,00

Khuyến nghị

MUA ở trên mức tỷ giá 18040,00 với mục tiêu mở rộng lên 18235,00 & 18295,00.

Chiến lược thay thế

Nếu xuống dưới 18040,00 có thể giảm tới 17950,00 & 17895,00.

Tư vấn kĩ thuật

Một vùng hỗ trợ tại 18040,00 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

18364,00

18295,00

18235,00

18163,90

18040,00

17950,00

17895,00

Số lượng dấu sao thể hiện sức mạnh của các mức hỗ trợ và kháng cự.

© 2024 Trading Central. Bảo lưu mọi bản quyền. Thông tin có ở đây: (1) là thông tin độc quyền của Trading Central và/hoặc các nhà cung cấp nội dung liên quan; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không phải là lời khuyên hoặc khuyến cáo của TIO Markets Ltd, Trading Central hoặc các nhà cung cấp nội dung liên quan về hoạt động đầu tư vào các công cụ tài chính. TIO Markets Ltd cũng như Trading Central và các nhà cung cấp nội dung liên quan sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu quả trước đây không đảm bảo cho kết quả sau này.

Giá cả, dữ liệu biểu đồ lịch sử và dữ liệu cơ bản của công ty được cung cấp bởi Morningstar Research Inc.

Technical Event® là nhãn hiệu đã đăng ký của Trading Central.

Các sản phẩm và dịch vụ của Trading Central được bảo vệ theo Bằng sáng chế Hoa Kỳ số: 6,801,201; 7,469,226; 7,469,238; 7,835,966; 7,853,506 và các bằng sáng chế nước ngoài tương ứng.


Join us on social media

image-8c62214c8e5bec6ef8697de32b3ff7c208099266-900x900-jpg
Trading Central
24/7 Live Chat

undefined