logo
Analysis

Gold เป็นกลาง

BY Trading Central

|June 26, 2024

ระยะสั้น: อยู่ที่ราคายืนระยะสั้น

 ระยะสั้น: อยู่ที่ราคายืนระยะสั้น

จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็น)

2395.00

จุดที่ต้องการ

สถานะขายshortกว่า 2395.00 เป้าหมายต่อไปที่ 2280.00 และ 2230.00

ทางเลือกการลงทุน

สูงกว่า 2395.00 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 2450.00 และ 2510.00 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค

หาก 2395.00 ยังคงเป็นแนวต้าน คาดหมายว่าจะเกิดราคาที่แกว่งตัวแบบผันผวนที่มีมุมมองเชิงลบ

แนวรับและแนวต้าน

2510.00 **

2450.00 ***

2395.00 ***

2319.00 สุดท้าย

2280.00 ***

2230.00 ***

2150.00 ***

จำนวนเครื่องหมายดอกจันแสดงถึงความแข็งแกร่งของระดับแนวรับและระดับแนวต้าน

© 2024 Trading Central. สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่อยู่ในนี้: (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของ Trading Central และ/หรือผู้ผลิตเนื้อหาของบริษัท (2) ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำซ้ำหรือแจกจ่าย (3) ไม่ได้รับการรับรองว่ามีความถูกต้อง สมบูรณ์ หรือทันต่อเวลา และ (4) ไม่ถือเป็นคำปรึกษาหรือคำแนะนำจาก TIO Markets Ltd, Trading Central หรือผู้ผลิตเนื้อหาของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารทางการเงิน ทั้ง TIO Markets Ltd, Trading Central และผู้ผลิตเนื้อหาของบริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลนี้ไปในทางใดก็ตาม ผลการลงทุนในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันผลลัพธ์ในอนาคต

การกำหนดราคา ข้อมูลกราฟเดิมและข้อมูลพื้นฐานของบริษัทจัดเตรียมโดย Morningstar Research Inc.

Technical Event® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Trading Central

ผลิตภัณฑ์และบริการของ Trading Central ได้รับความคุ้มครองภายใต้สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาเลขที่: 6,801,201; 7,469,226; 7,469,238; 7,835,966; และ 7,853,506 และสิทธิบัตรต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง


Join us on social media

image-8c62214c8e5bec6ef8697de32b3ff7c208099266-900x900-jpg
Trading Central
24/7 Live Chat

undefined