logo
Analysis

Silver อาจร่วงถึง 28.95 - 29.12

BY Trading Central

|July 2, 2024

การซื้อขายระหว่างวัน: คาดการณ์ 29.12

 การซื้อขายระหว่างวัน: คาดการณ์ 29.12

จุดอ้างอิงทำกำไร (ระดับที่เป็น)

29.47

จุดที่ต้องการ

สถานะขายshortกว่า 29.47 เป้าหมายต่อไปที่ 29.12 และ 28.95

ทางเลือกการลงทุน

สูงกว่า 29.47 คาดหมายว่ามีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องที่ 29.62 และ 29.75 เป็นเป้าหมาย

ความเห็นในเชิงเทคนิค

RSI ทำให้เกิดการลดลง

แนวรับและแนวต้าน

29.75

29.62

29.47

29.29 สุดท้าย

29.12

28.95

28.75

จำนวนเครื่องหมายดอกจันแสดงถึงความแข็งแกร่งของระดับแนวรับและระดับแนวต้าน

© 2024 Trading Central. สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่อยู่ในนี้: (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของ Trading Central และ/หรือผู้ผลิตเนื้อหาของบริษัท (2) ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำซ้ำหรือแจกจ่าย (3) ไม่ได้รับการรับรองว่ามีความถูกต้อง สมบูรณ์ หรือทันต่อเวลา และ (4) ไม่ถือเป็นคำปรึกษาหรือคำแนะนำจาก TIO Markets Ltd, Trading Central หรือผู้ผลิตเนื้อหาของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารทางการเงิน ทั้ง TIO Markets Ltd, Trading Central และผู้ผลิตเนื้อหาของบริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลนี้ไปในทางใดก็ตาม ผลการลงทุนในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันผลลัพธ์ในอนาคต

การกำหนดราคา ข้อมูลกราฟเดิมและข้อมูลพื้นฐานของบริษัทจัดเตรียมโดย Morningstar Research Inc.

Technical Event® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Trading Central

ผลิตภัณฑ์และบริการของ Trading Central ได้รับความคุ้มครองภายใต้สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาเลขที่: 6,801,201; 7,469,226; 7,469,238; 7,835,966; และ 7,853,506 และสิทธิบัตรต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง


Join us on social media

image-8c62214c8e5bec6ef8697de32b3ff7c208099266-900x900-jpg
Trading Central
24/7 Live Chat

undefined