logo
Education

Handel z nieograniczonym dźwignią i bez wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego

BY TIO Staff

|February 14, 2024

Konto TIOmarkets Standard Account wprowadza rewolucyjne podejście do handlu na rynku Forex, oferując traderom możliwość maksymalizacji potencjału handlowego poprzez innowacyjny model „nieograniczonego dźwigniowania” bez konwencjonalnych ograniczeń wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego.

Ten typ konta został specjalnie ulepszony dla traderów, którzy poszukują korzyści wynikających z dźwigni finansowej, aby zwiększyć swoje możliwości handlowe i elastyczność bez konieczności unieruchomiania części swoich środków jako zabezpieczenie.

Kontynuuj czytanie, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Handel bez ograniczenia dźwigni na koncie TIOmarkets Standard Account

Konto działa na zasadzie „nieograniczonego dźwigniowania”, co pozwala traderom zwiększać swoje pozycje handlowe i maksymalizować rozmiar partii powyżej typowych ograniczeń narzucanych przez standardowe wskaźniki dźwigni finansowej.

Brak wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego (handel bez depozytu zabezpieczającego)

Konto Standardowe zostało zaprojektowane w celu maksymalizacji potencjału handlowego poprzez umożliwienie wykorzystania całego kapitału do celów handlowych, bez zatrzymywania go jako depozytu zabezpieczającego do otwierania lub utrzymania pozycji. Ta elastyczność zapewnia pełny dostęp do środków na handel i daje większą swobodę w realizacji transakcji.

Unlimited leverage

Jak działa handel z nieograniczonym dźwigniowaniem

Maksymalny rozmiar transakcji jest bezpośrednio powiązany z kapitałem konta, co oznacza, że nie możesz otworzyć pozycji o wartości pipsa przekraczającej kapitał konta w wyniku jednego ruchu ceny. To jest praktyczne ograniczenie nieograniczonego dźwigniowania i dostosowuje maksymalne dźwigniowanie do zdolności twojego konta do absorbowania ryzyka.

Kapitał konta decyduje o poziomie dźwigni finansowej, dając ci możliwość wykorzystania maksymalnej wartości twego kapitału. Ten zasad wymaga zarządzania ryzykiem, jest także gwarancją, że wystawienie na ryzyko jest ograniczone do dostępnego kapitału. Dodatkowa ochrona przed saldem ujemnym zapewnia, że nie możesz stracić więcej niż wpłacony pierwotny depozyt.

W handlu na rynku Forex kapitał, dźwignia finansowa, zarządzanie ryzykiem i strategia są kluczowymi elementami, które mogą znacznie wpływać na zyskowność. Przeanalizujmy dwa różne scenariusze, które wyjaśniają różnice między handlem na koncie z tradycyjną dźwignią finansową i depozytem zabezpieczającym, a handlem na koncie z nieograniczonym dźwigniowaniem bez wymagań depozytu zabezpieczającego.

Przykład 1: Konto z tradycyjną dźwignią finansową i wymaganym depozytem zabezpieczającym

Unlimited leverage

Na koncie z tradycyjną dźwignią finansową i wymaganym depozytem zabezpieczającym, traderzy są ograniczeni przez parametry dźwigni finansowej i depozytu zabezpieczającego, które zazwyczaj wynoszą maksymalnie 30:1 u większości brokerów. Oznacza to, że na każdy 1 dolar na koncie trader może kontrolować pozycję o wartości do 30 dolarów. Jednak dźwignia finansowa wiąże się również z innym wymogiem - koniecznością pozostawienia części kapitału jako depozyt zabezpieczający do otwierania i utrzymania pozycji. Na przykład, jeśli trader chce otworzyć pozycję o wartości 30 000 dolarów, musi mieć co najmniej 1000 dolarów na koncie jako depozyt zabezpieczający. To istotnie ogranicza rozmiar partii i liczbę otwieranych pozycji do 30 000 dolarów. Dodatkowe pozycje powyżej tego rozmiaru partii zwiększają wymóg depozytu zabezpieczającego i brakuje wystarczającego depozytu, aby otworzyć kolejne transakcje.

Ponadto, jeśli rynek przeciwnie ruszy się w stosunku do pozycji tradera, może się okazać, że potrzebny jest większy depozyt zabezpieczający lub zajdzie konieczność zamknięcia pozycji na straty w celu zwiększenia dostępnego marginesu. Ten model, pomimo większego narażenia na rynek, ogranicza elastyczność handlową i potencjalną rentowność. Traderzy często są zmuszeni ograniczać liczbę otwartych pozycji, co może prowadzić do utraty okazji i potrzeby wpłacania większych środków na handel większymi partiami lub otwieranie większej liczby pozycji.

Przykład 2: Konto z nieograniczonym dźwigniowaniem i brakiem wymaganego depozytu zabezpieczającego

Unlimited leverage

W przeciwieństwie do tego, konto TIOmarkets Standard Account z „nieograniczonym dźwigniowaniem” i brakiem wymagań depozytu zabezpieczającego wprowadza zmianę paradigmy w handlu na rynku Forex poprzez usunięcie tradycyjnego modelu dźwigni finansowej i depozytu zabezpieczającego. Zamiast tego, można połączyć praktyczne ograniczenie rozmiaru partii z dostępnym kapitałem na koncie tradera. Na przykład, z tym modelem trader teoretycznie mógłby otworzyć pozycję o rozmiarze partii, który ma równoważną wartość pipsów, do dostępnego kapitału na koncie. Jeśli trader ma 500 dolarów jako kapitał na koncie, mógłby handlować do 500 dolarów za pipa. Chociaż nie byłoby to mądre, ilustruje to najbardziej skrajny przypadek dostępnego dźwigniowania. To nie uwzględnia spreadów i prowizji.

W takim przypadku ten model zapewnia bezprecedensową elastyczność i maksymalną potencjalną rentowność (lub stratę). Pozwala też traderom prowadzić równocześnie wiele długich i krótkich pozycji bez obawy o wyczerpanie marginu lub otrzymanie ostrzeżenia o braku marginu zanim można wykorzystać wszystkie dostępne środki. Na przykład, trader może wykorzystać różne ruchy rynkowe na różnych parach walutowych jednocześnie, tworząc sieć nieskorelowanych pozycji, które nawzajem zabezpieczają się. W ryzykownym scenariuszu zarządzanie ryzykiem polega na określeniu łącznej wartości pipsów wszystkich otwartych transakcji względem kapitału konta oraz liczby pipsów, o które może się przesunąć cena przy uwzględnieniu kapitału konta.

Brak wymagań depozytu zabezpieczającego zwalnia cały kapitał tradera do celów handlowych, umożliwiając mu pełne wykorzystanie salda i maksymalizację potencjalnych zysków.

Zalety i wady korzystania z nieograniczonego dźwigniowania

Konto bez ograniczeń dźwigniowych oferuje atrakcyjną możliwość zwiększania pozycji handlowych bez tradycyjnych ograniczeń wynikających z handlu na marginesie. Jednak ta wolność wiąże się z własnym zestawem ryzyk, których należy świadomie zarządzać. Jednym z głównych zmartwień jest pokusa nadmiernego dźwigniowania. Pomimo możliwości teoretycznego otwierania nieograniczonej liczby pozycji, każda transakcja zwiększa całkowite narażenie, zwiększając potencjalne straty. Brak tradycyjnych wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego oznacza, że traderzy mogą potencjalnie zainwestować znaczną część swojego kapitału w wysokie ryzykowne pozycje, niedoszacowując zmienności rynku.

Aby zminimalizować te ryzyka, konto zawiera mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak powiązanie rozmiaru transakcji z kapitałem konta, zapewniające, że traderzy nie mogą narazić się na większe straty niż wartość ich kapitału. Ten mechanizm służy jako kluczowe narzędzie zarządzania ryzykiem, dostosowujące poziom dźwigni do tolerancji ryzyka tradera i możliwości wchłaniania strat. Ponadto, traderzy muszą stosować solidne strategie zarządzania ryzykiem, w tym ustawianie zleceń stop-loss, aby ograniczyć potencjalne straty oraz śledzenie uważnie warunków rynkowych, aby podejmować świadome decyzje handlowe.

Wprowadzenie ochrony przed saldem ujemnym stanowi również dodatkowe zabezpieczenie, które zapobiega utracie przez tradera większej sumy niż jego początkowy depozyt. Niemniej jednak, ciężar odpowiedzialności spoczywa na traderach, którzy muszą zrozumieć niuanse modelu nieograniczonego dźwigniowania i handlować odpowiedzialnie, zdając sobie sprawę, że wysoki potencjał zysków jest równoważony wysokim ryzykiem.

Unlimited leverage

Zalety nieograniczonego dźwigni finansowej

 • Maksymalizowanie kapitału: Nie zatrzymuje się żadnej marży jako zabezpieczenie przeciwko otwartym transakcjom.
 • Efektywność kapitału: Pozwala na pełne wykorzystanie kapitału do handlu.
 • Maksymalizowanie siły nabywczej: Handel bez marży pozwala na dokonywanie transakcji większymi wolumenami.
 • Maksymalizowanie potencjalnych zysków: Masz możliwość osiągnięcia znacznie wyższych zysków.
 • Elastyczność handlu: Możesz dostosować efektywną dźwignię do każdej transakcji.

Wady nieograniczonej dźwigni finansowej

 • Potencjalne straty są zwiększone: Podobnie jak zyski, straty mogą być wykładniczo większe.
 • Ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej: Ważne jest stosowanie rozsądnego zarządzania ryzykiem.
 • Stres: Handel z wysoką dźwignią niesie ze sobą większe ryzyko, co może zwiększać poziom stresu i prowadzić do podejmowania złych decyzji, jeśli nie jest odpowiednio zarządzane.

Strategie zarządzania ryzykiem przy handlu z nieograniczoną dźwignią finansową

Przy wykorzystywaniu nieograniczonej dźwigni finansowej niektórzy traderzy mogą wybrać strategię o wysokim ryzyku i wysokiej potencjalnej nagrodzie. Zarządzanie ryzykiem jest kluczowym elementem każdej strategii handlowej i staje się jeszcze ważniejsze tutaj.

Oto pięć istotnych wskazówek dotyczących zarządzania ryzykiem, które traderzy powinni stosować:

1. Wykorzystanie zleceń stop loss

Wdrożenie zleceń stop loss jest niezbędne, aby ograniczyć potencjalne straty przy każdej transakcji. W przypadku konta TIOmarkets Standard Account, wartość pozycji nie może przekraczać kapitału tradera, a konto jest chronione przed ujemnym saldem, ale nadal ważne jest ustawienie stop loss na poziomie, który zapobiega nadmiernym stratom i chroni saldo konta.

2. Odpowiednie skalowanie wolumenów

Określ wielkość wolumenów dla każdej transakcji na podstawie wcześniej zdefiniowanej kwoty, którą jesteś gotów zaryzykować. Powszechną strategią jest ryzykowanie nie więcej niż 1-2% saldo konta w jednej transakcji. Skalowanie wolumenów powinno uwzględniać zmienność instrumentu, wartość każdego pipsa i odległość do zlecenia stop loss. Aby zapewnić, że nawet w przypadku straty, jest to akceptowalna kwota.

3. Regularne monitorowanie i zarządzanie transakcjami

Warunki na rynku mogą się szybko zmieniać, co wymaga częstego dostosowywania istniejących pozycji. Obejmuje to przenoszenie zleceń stop loss na poziom równowagi, realizację częściowych zysków na wcześniej określonym poziomie, zmniejszanie narażenia i ręczne zamykanie pozycji, jeśli sytuacja na rynku się zmieni.

4. Dywersyfikacja i zabezpieczanie

Podczas gdy nieograniczona dźwignia skłania traderów do koncentrowania się na handlu o dużej stawce na jednym rynku lub instrumencie, dywersyfikacja i zabezpieczanie to narzędzie, które pomaga zminimalizować ryzyko. Możesz rozłożyć swój kapitał na różne rynki, aby zmniejszyć wpływ straty w pojedynczej transakcji. To podejście pomaga zarządzanie całkowitym narażeniem na ryzyko poprzez zapewnienie, że potencjalne straty na jednym rynku mogą być zrównoważone przez zyski na innym.

Przewaga, która oddziela cię od reszty

Konto TIOmarkets Standard Account oferuje unikalne połączenie elastyczności handlu i możliwości, co czyni go doskonałym wyborem dla traderów, którzy chcą efektywnie poruszać się na rynku Forex, wykorzystując moc nieograniczonej dźwigni finansowej.

Z tym powiedzianym, wiąże się z nim pewne ograniczenia, w tym model dźwigni zależny od saldo konta. Praktyczne limity handlu z nieograniczoną dźwignią finansową zależą również od dostępnej płynności na rynku. Aby zminimalizować wpływ slippage, zastosowane muszą zostać pewne ograniczenia dźwigni, zwłaszcza przy handlu o określonych porach dnia i większych kwotach.

Prosimy upewnij się, że zapoznałeś się z regulaminem dotyczącym konta z nieograniczoną dźwignią finansową.

Podsumowanie

Konto TIOmarkets Standard Account stanowi rewolucyjny krok w handlu na rynku Forex. Daje traderom możliwość pełnego wykorzystania ich potencjału handlowego w sposób dotąd niedostępny. Dzięki innowacyjnemu podejściu do dźwigni finansowej i handlu bez marży, oferuje nowe możliwości dla traderów. Podkreślając znaczenie strategicznego myślenia i zarządzania ryzykiem w celu osiągnięcia korzystnych rezultatów.

Czy jesteś gotów/nawierzasz wstąpić na rynki finansowe z brokerem, który potrafi znacząco zwiększyć potencjał twoich zysków? Gdzie ograniczenia salda konta i restrykcje dźwigni finansowej nie determinują twojego wpływu na rynek?

Spróbuj więc handlować na koncie TIOmarkets Standard Account już dziś.

Oto jak zacząć:

Krok 1. Rozpocznij od rejestracji i uzupełnienia swojego profilu, aby uzyskać dostęp do bezpiecznego obszaru klienta. Lub zaloguj się, jeśli masz już konto.

Krok 2. Otwórz konto na żywo

 • Wybierz konto Standard.
 • Wybierz platformę handlową MT5.
 • Wybierz "nieograniczoną dźwignię" spośród dostępnych opcji dźwigni.

Krok 3. Pobierz platformę handlową MT5

Krok 4. Doładuj swoje konto i przetransferuj środki na konto MT5 Standard

Krok 5. Zaloguj się na platformę handlową i rozpocznij handel.

Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty swoich środków. Nigdy nie wpłacaj więcej niż jesteś gotów stracić. Straty u klientów profesjonalnych mogą przekroczyć wartość wpłaty. Przeczytaj naszą politykę dotyczącą ostrzeżeń o ryzyku i zasięgnij niezależnej porady profesjonalnej, jeśli nie rozumiesz w pełni. Ta informacja nie jest kierowana ani przeznaczona do rozpowszechniania lub użytku przez mieszkańców określonych krajów/jurysdykcji, w tym, ale nie tylko, USA i OFAC. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej listy krajów według własnego uznania.



Join us on social media

image-959fe1934afa64985bb67e820d8fc8930405af25-800x800-png
TIO Staff

Behind every blog post lies the combined experience of the people working at TIOmarkets. We are a team of dedicated industry professionals and financial markets enthusiasts committed to providing you with trading education and financial markets commentary. Our goal is to help empower you with the knowledge you need to trade in the markets effectively.

24/7 Live Chat

Trade responsibly: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing all your invested capital due to leverage.