Subscribe to FX market alerts & news

FINANSOWANIE I WYPŁATY

Kiedy przyjdzie czas na sfinansowanie rachunku lub wypłatę środków, będziesz chciał wiedzieć, jak możesz to zrobić bezpiecznie i łatwo.

TIOmarkets pokrywa większość kosztów, które są ponoszone w trakcie procesu finansowania lub wypłaty. Sprawdź na tej stronie wszelkie dostępne metody finansowania oraz wszelkie koszty, jakie mogą zostać poniesione przez Ciebie.

CZY WPŁATA NA MÓJ RACHUNEK JEST BEZPŁATNA?

Tak! TIOmarkets pokryje wszystkie koszty poniesione przez Ciebie w celu dokonania wpłaty na Twój rachunek. W przypadku wpłaty przelewem bankowym, Twój lokalny bank może obciążyć Cię opłatą, na którą nie mamy wpływu. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym banku.

CZY MOJE WYPŁATY SĄ BEZPŁATNE?

Tak, jeśli handlujesz i chcesz wypłacić więcej niż 50 USD (lub równowartość w innej walucie), TIOmarkets pokryje wszystkie koszty!

Jeśli należysz do jednej z tych kategorii, możesz zostać obciążony opłatą.

Sfinansowałem swój rachunek, ale nie handlowałem.
Chcę wypłacić mniej niż minimum 50 USD (lub ekwiwalent pieniężny).
Chcę wypłacić w krypto.

Wpłaty

Metoda finansowania Waluta Min. kwota
wpłaty*
Opłata, jeśli kwota
wynosi ponad 50 USD*
Czas przetwarzania
Przelew bankowy EUR, USD, GBP, CAD, AUD 50 Zero. Będziemy pokrywać opłaty! Do 5 dni roboczych
Karta kredytowa Dowolna** 50 Zero. Będziemy pokrywać opłaty! 1 dzień roboczy
Krypto ETH, BTC, TIOx, USDT 0 Zero. Będziemy pokrywać opłaty! 1 dzień roboczy
E-portfel Dowolna** 50 Zero. Będziemy pokrywać opłaty! 1 dzień roboczy

*Cena jest podawana w dolarach amerykańskich lub ich ekwiwalentach walutowych.

** Jeśli zdecydujesz się na wpłatę w walucie, której nie obsługujemy, automatycznie przeliczymy ją na walutę bazową wybranego typu rachunku.

Większość globalnych walut jest obsługiwana przez nasze procesory płatności. Wybrana przez Ciebie waluta zostanie następnie automatycznie przeliczona przy użyciu najnowszych kursów wymiany na walutę bazową Twojego wybranego typu rachunku. Dla przypomnienia, nasze waluty bazowe to: GBP, EUR, USD, CAD, AUD.


Wypłaty

Metoda finansowania Waluta Opłata, jeśli kwota
jest niższa niż 50 USD
Opłata, jeśli kwota
wynosi ponad 50 USD*
Czas przetwarzania
Przelew bankowy EUR, USD, GBP, CAD, AUD 25 USD* Zero. Będziemy pokrywać opłaty! Do 5 dni roboczych
Karta kredytowa Dowolna** 5% Zero. Będziemy pokrywać opłaty! 1 dzień roboczy
Krypto ETH, BTC, TIOx, USDT ETH 0.003
BTC 0.0004
TIOx 50
USDT 1.5
ETH 0.003
BTC 0.0004
TIOx 50
USDT 1.5
1 dzień roboczy
E-wallet Dowolna** 5% Zero. Będziemy pokrywać opłaty! 1 dzień roboczy

*Cena jest podawana w dolarach amerykańskich lub ich ekwiwalentach walutowych.

** Jeśli zdecydujesz się na wpłatę w walucie, której nie obsługujemy, automatycznie przeliczymy ją na walutę bazową wybranego typu rachunku.

Większość globalnych walut jest obsługiwana przez nasze procesory płatności. Wybrana przez Ciebie waluta zostanie następnie automatycznie przeliczona przy użyciu najnowszych kursów wymiany na walutę bazową Twojego wybranego typu rachunku. Dla przypomnienia, nasze waluty bazowe to: GBP, EUR, USD, CAD, AUD.