logo

Hoa hồng giao dịch

Start trading from $0 per round turn lot

Mở Tài khoản

Giao dịch là rủi ro

Hero Image

TRADE FROM

0.4 PIPS SPREAD

TRADE FROM

$0 COMMISSION

AVAILABLE

FREE DEPOSITS

AVAILABLE

FREE WITHDRAWALS

TRADE FROM

0.4 PIPS SPREAD

TRADE FROM

$0 COMMISSION

AVAILABLE

FREE DEPOSITS

AVAILABLE

FREE WITHDRAWALS

TRADE FROM

0.4 PIPS SPREAD

TRADE FROM

$0 COMMISSION

AVAILABLE

FREE DEPOSITS

AVAILABLE

FREE WITHDRAWALS

Trading account commission

Chênh lệch giá

Per lot (1.0)
(Hoa hồng)

$0

Per mini lot (0.1)
(Hoa hồng)

$0

Per micro lot (0.01)
(Hoa hồng)

$0

Nền tảng
(Metatrader)

MT4 & MT5

GÓI TIÊU CHUẨN

Per lot (1.0)
(Hoa hồng)

$5

Per mini lot (0.1)
(Hoa hồng)

$0.5

Per micro lot (0.01)
(Hoa hồng)

$0.05

Nền tảng
(Metatrader)

MT4 & MT5

VIP

Per lot (1.0)
(Hoa hồng)

$2

Per mini lot (0.1)
(Hoa hồng)

$0.20

Per micro lot (0.01)
(Hoa hồng)

$0.02

Nền tảng
(Metatrader)

MT4 & MT5

VIP Black

Per lot (1.0)
(Hoa hồng)

$0

Per mini lot (0.1)
(Hoa hồng)

$0

Per micro lot (0.01)
(Hoa hồng)

$0

Nền tảng
(Metatrader)

MT4 & MT5

Commission is in USD, for other account base currencies the commission will be the USD equivalent.

What is the commission in trading?

The commission is a predetermined fee for each trade placed on the trading account. It is a fixed and separate fee to the spread and includes both the opening and closing of the trade. Otherwise referred to as the commission paid for every round turn lot traded.

Symbol

Units per lot (1.0)

Units per mini lot (0.1)

Units per micro lot (0.01)

Forex

100,000 of the base currency

10,000 of the base currency

1,000 of the base currency

Energies

1000

100

10

Stocks

100

10

1

S&P500

100

10

1

JP225

100

10

1

DJ

10

1

0.10

NAS

10

1

0.10

UK100

10

1

0.10

DE30

10

1

0.10

ESP35

10

1

0.10

STOXX50

10

1

0.10

AUS200

10

1

0.10

HK50

10

1

0.10

DXA

1000

100

10

Gold

100

10

1

Silver

5000

500

50

Platinum

50

5

0.5

Palladium

100

10

1

Giảm giá và tiết kiệm lớn với VIP Black

Tìm hiểu lý do tại sao ngày càng có nhiều nhà giao dịch chuyển sang VIP Black account.

Xem bạn có thể tiết kiệm bao nhiêu mỗi lot so với các tài khoản giao dịch khác.

Khối lượng trung bình hàng tháng của bạn là bao nhiêu?

lot

Bạn trả bao nhiêu đô hoa hồng?

per lot

Sàn của bạn tính những phí gì

- $400.00*

Bạn TIẾT KIỆM được gì với VIP Black

+ $400.00*

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Chức năng máy tính này chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin dựa trên giá trị trung bình được thu thập. Số liệu cuối cùng được cung cấp là số ước tính dựa trên dữ liệu kể từ ngày 01.06.23. Số liệu thực tế có thể khác.

How does commission affect my trades?

You might incur a commission fee each time you place a trade and the fee varies depending on your account type. If you select an account type where the commission is $0 per lot, you will not be charged commission. The commission fee can affect the profitability of your trades whenever it applies. Since the commission is a cost of trading, the price of the asset must move in your favour to cover the amount paid in commission to break even. This does not include the spread which must also be taken into account.

Is lower commission always better?

Generally, lower commission is better but it does not always imply lower trading costs. The commission is just one part of the cost to execute trades. While lower commission fees might help reduce trading costs, they may be compensated with higher spreads, poor execution and inferior customer service. With TIOmarkets, you can get some of the most competitive trading conditions and fees available, as well as premium 24/7 customer support.

Does the commission vary between markets?

The commission per round turn lot does not vary between markets. However, the number of units per lot does vary between symbols. This does not affect the per round turn lot commission where it is applicable.

Chọn một tài khoản giao dịch phù hợp với bạn

Mọi phong cách và chiến lược giao dịch đều được chào đón

Chênh lệch giá

Tài khoản giao dịch có mức spread thay đổi và phí hoa hồng bằng không

Spread từ
(Pip)

1.2

Hoa hồng
(Mỗi lot xoay vòng)

$0

Nền tảng
(Metatrader)

MT4 & MT5

Bắt đầu từ
(Số tiền nạp)

$10

Mở Tài khoản Spread

Giao dịch là rủi ro

GÓI TIÊU CHUẨN

Tài khoản cơ bản thích hợp với mọi chiến lược và phong cách giao dịch

Spread từ
(Pip)

0.6

Hoa hồng
(Mỗi lot xoay vòng)

$5

Nền tảng
(Metatrader)

MT4 & MT5

Bắt đầu từ
(Số tiền nạp)

$10

Mở Tài khoản Standard

Giao dịch là rủi ro

VIP

Giao dịch với mức spread thấp hơn và phí hoa hồng thấp

Spread từ
(Pip)

0.4

Hoa hồng
(Mỗi lot xoay vòng)

$2

Nền tảng
(Metatrader)

MT4 & MT5

Bắt đầu từ
(Số tiền nạp)

$1,000

Mở Tài khoản VIP

Giao dịch là rủi ro

VIP Black

Giao dịch với mức spread·thấp hơn và phí hoa hồng bằng không

Spread từ
(Pip)

0.4

Hoa hồng
(Mỗi lot xoay vòng)

$0

Nền tảng
(Metatrader)

MT4 & MT5

Bắt đầu từ
(Số tiền nạp)

$3,000

Mở Tài khoản VIP Black

Giao dịch là rủi ro

Các khoản phí khác liên quan đến giao dịch có thể được áp dụng

Bắt đầu nhanh chóng và đơn giản

Chỉ mất vài phút, đây là cách nó hoạt động

step image
step image
step image
step image
step image
step image

Đăng ký

Hoàn thành hồ sơ của bạn và tạo tài khoản của bạn

Nạp tiền

Gửi tiền ngay lập tức với các phương thức nạp tiền thuận tiện của chúng tôi

Giao dịch

Đăng nhập vào nền tảng giao dịch và đặt giao dịch của bạn

Đăng ký

Giao dịch là rủi ro

24/7 Live Chat

undefined