Subscribe to FX market alerts & news

NẠP TIỀN & RÚT TIỀN

Khi đến lúc cần nạp tiền vào tài khoản hoặc rút khoản đầu tư của mình ra, bạn sẽ muốn biết làm thế nào bạn có thể làm việc đó một cách an toàn và dễ dàng.

TIOmarkets chi trả hầu hết chi phí phát sinh trong quá trình nạp tiền hoặc rút tiền. Kiểm tra trang này để biết mọi phương thức nạp tiền khả dụng cùng với bất kỳ chi phí nào mà bạn có thể phải chịu.

VIỆC NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN CỦA TÔI CÓ MIỄN PHÍ KHÔNG?

Có! TIOmarkets sẽ chi trả mọi khoản phí mà bạn phải chịu để nạp tiền vào tài khoản. Nếu nạp tiền bằng điện chuyển khoản ngân hàng, ngân hàng nội địa của bạn có thể tính bạn một khoản phí nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Kiểm tra với ngân hàng nội địa để biết thêm thông tin.

GIAO DỊCH RÚT TIỀN CỦA TÔI CÓ MIỄN PHÍ KHÔNG?

Có, nếu bạn đang giao dịch và muốn rút trên 50 USD (hoặc số tiền tương đương bằng đồng tiền pháp định), TIOmarkets sẽ chi trả mọi chi phí!

Nếu bạn rơi vào một trong những trường hợp này, bạn có thể bị tính một khoản phí.

Tôi đã nạp tiền vào tài khoản nhưng chưa giao dịch.
Tôi muốn rút dưới số tiền tối thiểu là 50 USD (hoặc số tiền tương đương bằng đồng tiền khác).
Tôi muốn rút bằng tiền điện tử.

Nạp tiền

Phương thức Nạp tiền Đồng tiền Số Tiền nạp
Tối thiểu*
Phí nếu số tiền
trên 50 USD*
Thời gian Xử lý
Điện Chuyển khoản Ngân hàng EUR, USD, GBP, CAD, AUD 50 Không. Chúng tôi sẽ chi trả chi phí! Lên tới 5 ngày làm việc
Thẻ tín dụng Bất kỳ** 50 Không. Chúng tôi sẽ chi trả chi phí! 1 ngày làm việc
Tiền điện tử ETH, BTC, TIOx, USDT 0 Không. Chúng tôi sẽ chi trả chi phí! 1 ngày làm việc
Ví điện tử Bất kỳ** 50 Không. Chúng tôi sẽ chi trả chi phí! 1 ngày làm việc

* Giá được báo bằng USD hoặc số tiền tương đương bằng đồng tiền khác.

** Nếu bạn chọn nạp tiền bằng đồng tiền mà chúng tôi không hỗ trợ, chúng tôi sẽ tự động chuyển đổi nó sang đồng tiền cơ sở của loại tài khoản mà bạn đã chọn.

Hầu hết các đồng tiền trên toàn thế giới đều được hỗ trợ bởi các nhà xử lý thanh toán của chúng tôi. Khi đó, đồng tiền mà bạn lựa chọn sẽ được tự động chuyển sang đồng tiền cơ sở của loại tài khoản mà bạn đã chọn bằng cách sử dụng tỷ giá hối đoái mới nhất. Để nhắc lại, các đồng tiền cơ sở của chúng tôi là: GBP, EUR, USD, CAD, AUD.


Rút tiền

Phương thức Nạp tiền Đồng tiền Phí nếu số tiền
dưới 50 USD
Phí nếu số tiền
trên 50 USD*
Thời gian Xử lý
Điện Chuyển khoản Ngân hàng EUR, USD, GBP, CAD, AUD 25 USD* Không. Chúng tôi sẽ chi trả chi phí! Lên tới 5 ngày làm việc
Thẻ tín dụng Bất kỳ** 5% Không. Chúng tôi sẽ chi trả chi phí! 1 ngày làm việc
Tiền điện tử ETH, BTC, TIOx, USDT ETH 0.003
BTC 0.0004
TIOx 50
USDT 1.5
ETH 0.003
BTC 0.0004
TIOx 50
USDT 1.5
1 ngày làm việc
E-wallet Bất kỳ** 5% Không. Chúng tôi sẽ chi trả chi phí! 1 ngày làm việc

* Giá được báo bằng USD hoặc số tiền tương đương bằng đồng tiền khác.

** Nếu bạn chọn nạp tiền bằng đồng tiền mà chúng tôi không hỗ trợ, chúng tôi sẽ tự động chuyển đổi nó sang đồng tiền cơ sở của loại tài khoản mà bạn đã chọn.

Hầu hết các đồng tiền trên toàn thế giới đều được hỗ trợ bởi các nhà xử lý thanh toán của chúng tôi. Khi đó, đồng tiền mà bạn lựa chọn sẽ được tự động chuyển sang đồng tiền cơ sở của loại tài khoản mà bạn đã chọn bằng cách sử dụng tỷ giá hối đoái mới nhất. Để nhắc lại, các đồng tiền cơ sở của chúng tôi là: GBP, EUR, USD, CAD, AUD.