logo

Nạp Tiền & rút tiền

Bắt đầu giao dịch

Giao dịch là rủi ro

funding hero img

Chúng tôi chấp nhận tiền nạp bằng

Payment IconPayment Icon
Số tiền nạp
Rút tiền

Phương thức Nạp tiền

Đồng tiền

Tiền nạp tối thiểu *

Phí nếu số tiền trên 10 USD*

Thời gian Xử lý

Chuyển khoản liên Ngân hàng
EUR, USD, GBP, CAD, AUD
10
Không. Chúng tôi sẽ chi trả chi phí!
Lên tới 5 ngày làm việc
Thẻ tín dụng ghi nợ
Bất kỳ**
10
Không. Chúng tôi sẽ chi trả chi phí!
1 ngày làm việc
Tiền điện tử
ETH, BTC, TIOx, USDT
10
Không. Chúng tôi sẽ chi trả chi phí!
1 ngày làm việc
Ví điện tử
Bất kỳ**
10
Không. Chúng tôi sẽ chi trả chi phí!
1 ngày làm việc

* Giá được báo bằng USD hoặc số tiền tương đương bằng đồng tiền khác.

** Nếu bạn chọn nạp tiền bằng đồng tiền mà chúng tôi không hỗ trợ, chúng tôi sẽ tự động chuyển đổi nó sang đồng tiền cơ sở của loại tài khoản mà bạn đã chọn.

Hầu hết các đồng tiền trên toàn thế giới đều được hỗ trợ bởi các nhà xử lý thanh toán của chúng tôi. Khi đó, đồng tiền mà bạn lựa chọn sẽ được tự động chuyển sang đồng tiền cơ sở của loại tài khoản mà bạn đã chọn bằng cách sử dụng tỷ giá hối đoái mới nhất. Để nhắc lại, các đồng tiền cơ sở của chúng tôi là: GBP, EUR, USD, CAD, AUD.

Nạp tiền vào tài khoản có miễn phí?

Có! TIOmarkets sẽ chi trả mọi khoản phí mà bạn phải chịu để nạp tiền vào tài khoản. Nếu nạp tiền bằng điện chuyển khoản ngân hàng, ngân hàng nội địa của bạn có thể tính bạn một khoản phí nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Kiểm tra với ngân hàng nội địa để biết thêm thông tin.

Tiền rút của tôi là miễn phí?

Có, nếu bạn đang giao dịch và muốn rút nhiều hơn 10 USD (hoặc tiền pháp định tương đương), TIOmarkets sẽ chi trả mọi chi phí!

Nếu bạn rơi vào một trong các trường hợp này, bạn có thể phải trả phí.

  • Tôi đã nạp tiền vào tài khoản nhưng chưa giao dịch.

  • Tôi muốn rút dưới số tiền tối thiểu là 10 USD (hoặc số tiền tương đương bằng đồng tiền khác).

  • Tôi muốn rút bằng tiền điện tử.

Phí không hoạt động

Khách hàng phải trả một khoản phí không hoạt động khi họ đặt một rút từ ví của họ, mà chưa có bất kỳ lệnh giao dịch nào. Các cơ cấu chi phí như sau:

Phí trên cổ phiếu

Không có phí mở và/hoặc đóng vị thế trên bất kỳ công cụ cổ phiếu nào nếu nó được đóng cùng ngày với ngày mở. Có một khoản phí qua đêm cho bất kỳ vị thế mở nào trong CFD trên Cổ phiếu Đơn lẻ. Khoản phí này được phản ánh trong tài khoản khách hàng dưới dạng phí qua đêm.

24/7 Live Chat

Trade responsibly: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing all your invested capital due to leverage.