logo

Trade in the Forex market

Buy and sell major, minor or exotic currency pairs

Bắt đầu giao dịch

Giao dịch có rủi ro

Hero Image

TRADE FROM

0.4 PIPS SPREAD

TRADE FROM

HOA HỒNG 0$

UP TO

1:1000 LEVERAGE

70+

CURRENCY PAIRS

TRADE FROM

0.4 PIPS SPREAD

TRADE FROM

HOA HỒNG 0$

UP TO

1:1000 LEVERAGE

70+

CURRENCY PAIRS

TRADE FROM

0.4 PIPS SPREAD

TRADE FROM

HOA HỒNG 0$

UP TO

1:1000 LEVERAGE

70+

CURRENCY PAIRS

Trade 70+ currency pairs in the Forex market

Go long or short the majors, minors and exotics

Forex
Chỉ số
Hàng hóa
Cổ phiếu
Hợp đồng tương lai

Giá mua

Giá bán

Độ Giãn

Tiomarkets Logo

*Giá trên trang này là chỉ định. Giá của các công cụ có tính thanh khoản thấp hơn, chẳng hạn như nhưng không giới hạn đối với các cặp tiền tệ kỳ lạ, cổ phiếu và chỉ số không được làm mới thường xuyên như các công cụ được giao dịch phổ biến. Vui lòng kiểm tra bên trong nền tảng MT4/MT5 của bạn để biết giá trực tiếp mới nhất

What is the Forex market?

The Forex market, or the foreign exchange market, is a global marketplace for exchanging national currencies. It stands as the world's largest and most liquid market with an average daily trading volume of $7.5 trillion.

The Forex market is open 24 hours a day, 5 days per week and is split into 3 major trading sessions. Offering unparalleled opportunities and access to traders across the globe.

Forex trading primarily happens over a decentralised electronic banking network and plays a crucial role in the global economy. Serving as an essential medium to facilitate international trade and investments.

Currencies logo

How Forex trading works

Forex trading involves the simultaneous buying of one currency and selling of another. For example, if you believe that the value of the Euro will rise against the US Dollar due to strong economic growth in the EU, you might choose to buy the EUR/USD currency pair.

card img

Bid and ask prices

Each currency pair is quoted with two prices, the 'Bid' price and the 'Ask' price. The bid price is the rate at which you can sell the base currency. While the ask price is the rate at which you can buy the base currency. The ask price is always higher than the bid price and the difference between these prices is called the 'Spread'.
card img

Mua vào hoặc bán ra

The basic idea is to buy (go long) a currency pair when you think its value will appreciate in value and sell (go short) when you think it will depreciate in value. Just like buying something at a lower price and trying to sell it at a higher price to make a profit. In forex trading you can buy or sell the base or quote currency to take a position in either direction. For example, when going long the EURUSD, you would be simultaneously selling the USD to buy the EUR. When going short the EURUSD, you would be simultaneously selling the EUR to buy the USD.
card img

Forex is traded in lots

In the Forex market, trades are placed in terms of lots. For example, a trader can exchange one micro lot ($1,000), one mini lot ($10,000), or one standard lot ($100,000) worth of currency.
card img

Forex trading involves leverage and margin

Forex trading involves using leverage, which allows you to place trades of a much larger value than the amount you have in your trading account. For example, trading with 200:1 leverage would allow you to buy $100,000 worth of currency with only $500 as margin. Leverage can magnify the potential profits but it also increases risk and speeds up losses.

Forex trading example

You decide to buy 0.1 lots of EURUSD at 1.0800 using 200:1 Leverage. The two currencies involved in the trade are the EUR and the USD. 

chart
Trade size:

EUR 10,000

Initial exchange rate:

EUR 1 = USD 1.0800

Position value:

EUR 10,000 x 1.0800 = USD 10,80

Margin requirement:

USD 10,800 / 200 = USD 54

Now you have opened a EUR 10,000 long position in the EURUSD by simultaneously selling USD 10,800. Since forex is traded using leverage, only $54 was used as margin from your trading account.  After some time, the rate of exchange between the EURUSD moves and you decide to sell.

Scenario 1

chart

The exchange rate moves up from EURUSD 1.0800 to 1.0850.

This is how the profit or loss on the trade would be calculated.

P/L = ((Current exchange rate - Initial exchange rate)

x Position value) / Current exchange rate

P/L = ((1.0850 - 1.0800) x 10,000) / 1.0850

P/L = (0.0050 x 10,000) / 1.0850

P/L = 46.08 USD

Scenario 2

chart

The exchange rate moves down from EURUSD 1.0800 to 1.0750.

This is how the profit or loss on the trade would be calculated.

P/L = ((Current exchange rate - Initial exchange rate)

x Position value) / Current exchange rate

P/L = ((1.0750 - 1.0800) x 10,000) / 1.0750

P/L = (0.0050 x 10,000) / 1.0750

P/L = -46.51 USD

Trading central banner

Giao dịch giá trị lớn với dịch vụ cao cấp

Đây là lý do tại sao những người như bạn chọn TIOmarkets

benefit icon

Spread từ 0,4 pip

Thanh khoản tổng hợp của chúng tôi luôn duy trì mức chênh lệch thấp ở hầu hết thời điểm

benefit icon

Không hoa hồng

Trade from $0 per lot on our VIP Black or spread-only trading accounts

benefit icon

Số tiền bắt đầu thấp

Mở tài khoản chỉ từ $10 để bắt đầu giao dịch

benefit icon

Hỗ trợ khách hàng 24/7

Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp, với thời gian phản hồi trung bình là 3 giây khi trò chuyện trực tiếp

benefit icon

Khớp lệnh nhanh chóng

Thực hiện giao dịch trong vài mili giây với trượt giá thấp ở hầu hết thời điểm

benefit icon

300+ Cặp

Giao dịch ngoại hối, chứng khoán, chỉ số và thị trường hàng hóa từ mọi nơi, mọi lúc

benefit icon

Nền tảng đáng tin cậy

Giao dịch thị trường tài chính toàn cầu trên nền tảng giao dịch cho di động hoặc máy tính MT4 & MT5

benefit icon

Giao dịch micro lot

Giao dịch từ $0,10 mỗi pip, lý tưởng cho các tài khoản nhỏ và để quản lý rủi ro tốt hơn

Giao dịch trên nền tảng giao dịch MT4 hoặc MT5

Từ máy tính để bàn, trình duyệt internet hoặc điện thoại di động của bạn

devices image
platform name

Metatrader 4

MT4 được thiết kế và phát triển để giao dịch ngoại hối và hợp đồng tương lai. Để cho phép các nhà giao dịch phân tích và giao dịch trên thị trường tài chính, thử nghiệm lại các chiến lược giao dịch, phát triển robot giao dịch và sao chép các nhà giao dịch khác.

platform name

Metatrader 5

MT5 là nền tảng giao dịch đa tài sản bao gồm mọi thứ bạn sẽ tìm thấy trong MT4. Cộng thêm nhiều khả năng và công cụ phân tích kỹ thuật hơn người tiền nhiệm của nó. Bao gồm nhiều loại lệnh hơn và lịch kinh tế tích hợp.

Bắt đầu nhanh chóng và đơn giản

Chỉ mất vài phút, đây là cách nó hoạt động

step image
step image
step image
step image
step image
step image

Đăng ký

Hoàn thành hồ sơ của bạn và tạo tài khoản của bạn

Nạp tiền

Gửi tiền ngay lập tức với các phương thức nạp tiền thuận tiện của chúng tôi

Giao dịch

Đăng nhập vào nền tảng giao dịch và đặt giao dịch của bạn

Đăng ký

Giao dịch có rủi ro

Tìm hiểu thêm về giao dịch với TIOmarkets

24/7 Live Chat

Trade responsibly: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing all your invested capital due to leverage.