logo

Chênh lệch

TIOmarkets cung cấp một số mức chênh lệch thấp nhất có sẵn ở bất kỳ đâu trên thị trường ngoại hối.

Bắt đầu giao dịch

Giao dịch là rủi ro

Spread hero img
Forex
Chỉ số
Hàng hóa
Cổ phiếu

Giá mua

Giá bán

Chênh lệch giá

Tiomarkets Logo

*Giá trên trang này là chỉ định. Giá của các công cụ có tính thanh khoản thấp hơn, chẳng hạn như nhưng không giới hạn đối với các cặp tiền tệ kỳ lạ, cổ phiếu và chỉ số không được làm mới thường xuyên như các công cụ được giao dịch phổ biến. Vui lòng kiểm tra bên trong nền tảng MT4/MT5 của bạn để biết giá trực tiếp mới nhất

24/7 Live Chat

Trade responsibly: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing all your invested capital due to leverage.