logo

Trade Indices CFDs

Trade indices from the US, UK, Europe, Asia and Australia

Bắt đầu giao dịch

Giao dịch là rủi ro

Hero Image

INDICES FROM

US, UK, EU & ASIA

TRADE FROM

HOA HỒNG 0$

UP TO

1:100 LEVERAGE

10+

CHỈ SỐ

INDICES FROM

US, UK, EU & ASIA

TRADE FROM

HOA HỒNG 0$

UP TO

1:100 LEVERAGE

10+

CHỈ SỐ

INDICES FROM

US, UK, EU & ASIA

TRADE FROM

HOA HỒNG 0$

UP TO

1:100 LEVERAGE

10+

CHỈ SỐ

Trade global stock market indices

Forex
Chỉ số
Hàng hóa
Cổ phiếu
Hợp đồng tương lai

Giá mua

Giá bán

Chênh lệch giá

Tiomarkets Logo

*Giá trên trang này là chỉ định. Giá của các công cụ có tính thanh khoản thấp hơn, chẳng hạn như nhưng không giới hạn đối với các cặp tiền tệ kỳ lạ, cổ phiếu và chỉ số không được làm mới thường xuyên như các công cụ được giao dịch phổ biến. Vui lòng kiểm tra bên trong nền tảng MT4/MT5 của bạn để biết giá trực tiếp mới nhất

chỉ số là gì?

Indices represent a collection of stocks organised by industry sector or country with their aggregate performance being tracked. Indices are particularly useful for monitoring the broader stock market's general performance. As well as providing a singular tradable instrument for gaining exposure in all the indices constituent stocks.

Currencies logo

Popular indices include

S&P 500

S&P 500

Symbol: S&P500

An index composed of 500 large US companies, representing the overall US stock market.

Dow Jones

Dow Jones

Symbol: DJ

An index that tracks 30 large publicly-owned U.S. companies.

Nasdaq

Nasdaq

Symbol: NAS

An index that includes all the stocks listed on the NASDAQ stock exchange. The Nasdaq is heavily influenced by the technology sector.

FTSE 100

FTSE 100

Symbol: UK100

An index representing the 100 largest companies listed on the London stock exchange in the UK.

DAX

DAX

Symbol: DE30

An index of the major German companies listed on the Frankfurt Stock Exchange.

Euro Stoxx 50

Euro Stoxx 50

Symbol: STOXX50

An index of Europe's leading blue-chip companies from 12 Eurozone member states.

IBEX 35

IBEX 35

Symbol: ESP35

A Spanish stock market index comprising 35 of the most liquid stocks traded on the Madrid stock exchange.

ASX 200

ASX 200

Symbol: AUS200

A benchmark index of the top 200 companies listed on the Australian securities exchange.

Nikkei 225

Nikkei 225

Symbol: JP225

A stock market index representing 225 large Japanese companies listed on the Tokyo stock exchange.

Hang Seng Index

Hang Seng Index

Symbol: HK50

An index representing 50 largest and most liquid companies listed on the Hong Kong stock exchange.

How Indices trading works

Indices trading allows you to trade on the performance of a group of stocks without needing to buy shares in each individual company. If you think the value of the index is likely to rise, you can simply buy the index. If you think the value of the index is likely to fall, you can sell it.

card img

Bid and ask prices

Each indice is quoted with two prices, the 'Bid' price and the 'Ask' price. The bid price is the price at which you can sell the indice. While the ask price is the price at which you can buy it. The ask price is always higher than the bid price and the difference between these prices is called the 'Spread'.
card img

Mua vào hoặc bán ra

The basic idea is to buy (go long) when you think the indice will appreciate in value and sell (go short) when you think it will depreciate in value. Just like buying something at a lower price and trying to sell it at a higher price to profit. You can trade indices long or short, meaning that you can trade rising as well as falling prices.
card img

Indices are traded in lots

When trading indices, trades are placed in terms of lots. Where one lot is usually the equivalent to trading 10 indices contracts. You can also trade mini lots (1 indices contract) or micro lots (1/10th of an indices contract). Check our contracts specifications page to learn more about indices lot sizes.
card img

Indices trading involves leverage and margin

Indices trading involves using leverage, which allows you to place trades of a much larger value than the amount you have in your trading account. For example, trading with 100:1 leverage would allow you to buy 1 indices contract at only 1% of its current market value. Leverage can magnify potential profits but it also increases risk and speeds up losses.

Indices trading example

You decide to buy 0.1 lots of the S&P500 at 4500 using 100:1 leverage.

chart
Trade size:

10 indices contracts x 4500 = USD 45,000

Position value:

USD 45,000

Margin requirement:

USD 45,000 / 100 = USD 450

Now you have opened a long position in the S&P500 worth USD 22,250. Since futures are traded using leverage, only $225 was used as margin from your trading account.  After some time, the price of the S&P500 moves and you decide to sell.

Scenario 1

chart

The S&P500 moves up from 4500 to 4600 and you decide to sell.

This is how the profit or loss on the trade would be calculated.

P/L = (Current price - Initial price) x Position value / Current price

P/L = ((4600 - 4500) x 45,000) / 4,600

(100 x 45,000) / 4,600

P/L = 978.26

Scenario 2

chart

The S&P500 moves down from 4500 to 4400 and you decide to sell.

This is how the profit or loss on the trade would be calculated.

P/L = ((Current price - Initial price) x Position value) / Current price

P/L = ((4400 - 4500) x 45,000) / 4,400

P/L = (-100 x 45,000) / 4,600

P/L = -978.26

Trading central banner

Giao dịch giá trị lớn với dịch vụ cao cấp

Đây là lý do tại sao những người như bạn chọn TIOmarkets

benefit icon

Spread từ 0,4 pip

Thanh khoản tổng hợp của chúng tôi luôn duy trì mức chênh lệch thấp ở hầu hết thời điểm

benefit icon

Không hoa hồng

Trade from $0 per lot on our VIP Black or spread-only trading accounts

benefit icon

Số tiền bắt đầu thấp

Mở tài khoản chỉ từ $10 để bắt đầu giao dịch

benefit icon

Hỗ trợ khách hàng 24/7

Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp, với thời gian phản hồi trung bình là 3 giây khi trò chuyện trực tiếp

benefit icon

Khớp lệnh nhanh chóng

Thực hiện giao dịch trong vài mili giây với trượt giá thấp ở hầu hết thời điểm

benefit icon

300+ Cặp

Giao dịch ngoại hối, chứng khoán, chỉ số và thị trường hàng hóa từ mọi nơi, mọi lúc

benefit icon

Nền tảng đáng tin cậy

Giao dịch thị trường tài chính toàn cầu trên nền tảng giao dịch cho di động hoặc máy tính MT4 & MT5

benefit icon

Giao dịch micro lot

Giao dịch từ $0,10 mỗi pip, lý tưởng cho các tài khoản nhỏ và để quản lý rủi ro tốt hơn

Trade on the MT4 trading platform

Từ máy tính để bàn, trình duyệt internet hoặc điện thoại di động của bạn

devices image

Tìm hiểu thêm về giao dịch với TIOmarkets

24/7 Live Chat

Trade responsibly: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing all your invested capital due to leverage.